Navigacija

Prvo izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred Vama je prvo izdanje elektronskog biltena ATS-a.
Svoje predloge o temama o kojima biste želeli da čitate pošaljite nam na naš mail office@ats.rs .

Poštovane akreditovane organizacije,

I u ovoj godini, pred ATS-om, kao i akreditovanim organizacijama kao zajedničkim partnerima, nalazi se još napornog rada na poboljšanju sistema akreditacije. Namera nam je da da naši klijenti, već akreditovane organizacije, kao i one koje to još nisu, budu na transparentan, efikasan i brz način upoznate sa radom ATS-a, postupkom akreditacije i drugim interesantnim temama i novinama iz te oblasti.

Želja nam je da ovaj elektronski bilten, koji će izlaziti kvartalno, uz kasniju mogućnost prerastanja i u štampano izdanje, koji se danas nalazi pred vama, bude još jedan vid kanala komunikacije koji će unaprediti našu saradnju i omogućiti nam uspešnije međusobno poslovanje.

Kako bi svako sledeće izdanje ovog biltena zadovoljilo vaše potrebe pozivamo vas da nam se pridružite u njegovom kreiranju. Svoje predloge o temama o kojima biste želeli da čitate pošaljite nam na naš mail office@ats.rs .

Očekujemo vas.

Dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a