Navigacija

Upitnik za ocenu zadovoljenja korisnika usluga ATS-a

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) sprovodi jednom godišnje ispitivanje stepena zadovoljenja korisnika svojih usluga u skladu sa procedurom ATS-PR09 Identifikacija potreba i ocena zadovoljenja korisnika usluga ATS-a i poboljšanje sistema menadžmenta u cilju obostranog sistematskog i trajnog unapređenja kvaliteta.

Popunjeni upitnik akreditovane organizacije imaju obavezu da vrate ATS-u do 23. decembra 2009. godine na e-mail adresu office@ats.rs ili faksom na broj 0113130374 ili poštom na sledeću adresu: Akreditaciono telo Srbije (ATS), Bulevar Mihaila Pupina 2, adresni kod: 190813, 11070 Novi Beograd.

Upitnik se popunjava unošenjem ocene stepena zadovoljenja korisnika, navođenjem odgovora na postavljena pitanja radi identifikacije potreba korisnika, kao i biranjem odgovora između ponuđenih opcija.

Ukoliko imate pitanja u vezi popunjavanja ovog upitnika molimo Vas da nas kontaktirate. Osoba za kontakt u Akreditacionom telu Srbije je: Jasna Stojanović, savetnik direktora za odnose s javnošću, Bulevar Mihaila Pupina 2 (SIV), istočni ulaz, most, M3, tel. 313 0960, 064 88 72 815, faks 313 03 74, e-mail: jasna.stojanovic@ats.rs

Upitnik za identifikaciju potreba i ocenu zadovoljenja korisnika usluga ATS-a ATS-PR09-O01 u .doc formi