Navigacija

Pravila akreditacije - četvrto izdanje

Promena dokumentacije

Rukovodstvo Akreditacionog tela Srbije (ATS) usvojilo je 15. septembra 2009. godine novi dokument Pravila akreditacije (četvrto izdanje) koji je upotpunosti usklađen sa novim Statutom ATS-a.

Pravila akreditacije pružaju uopštene informacije o akreditaciji, informacije o procesu akreditacije i zahtevima akreditacije koji moraju biti ispunjeni kako bi se dodelila akreditacija, kao i prava i obaveze ATS-a, podnosioca prijave i tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Pravila su prvenstveno namenjena zaposlenima u ATS-u, članovima organa i telima ATS-a, ocenjivačima ATS-a i zaposlenima u telima za ocenjivanje usaglašenosti.