Navigacija

Sastanci tehničkih komiteta i Saveta za akreditaciju

Aktuelnosti

Juče su u prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) održani prvi sastanci tehničkih komiteta za laboratorije, za kontrolne organizacije i za sertifikaciona tela na kojima su izabrani presedavajući komiteta i njihovi zamenici.
Tokom sastanaka tehničkih komiteta razmatrane su aktuelne teme iz oblasti akreditacije i dogovorene su aktivnosti za naredni period.

U nastavku rada održana je sednica Saveta za akreditaciju na kojoj su učestvovali i predstavnici sva tri tehnička komiteta.
Atmosfera sa sednice tehničkog komiteta za kontrolne organizacije
 
Atmosfera sa sednice tehničkog komiteta za sertifikaciona tela
 
Atmosfera sa sednice tehničkog komiteta za laboratorije
 Atmosfera sa sednice Saveta za akreditaciju