Navigacija

Nove akreditacije u mesecu oktobru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 23. oktobra, odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje i jednoj organizaciji za sertifikaciju sistema menadžmenta.  Doneto je niz odluka o održavanju, proširenju i smanjenju obima, obnavljanju, suspenziji i ukidanju suspenzije akreditacije.

Dodeljene su akreditacije laboratorijama za ispitivanje i to:
-Institut za povrtarstvo DOO, Smederevska Palanka, Laboratorija za ispitivanje semena
-„MONT-R“ d.o.o., Preduzeće za inženjering, projektovanje, izradu, montažu,remont i održavanje, Beograd;
-DUGA A.D., Industrija boja i lakova, Laboratorija za instrumentalnu analizu i kontrolu kvaliteta;
-Inovacioni centar za poljoprivredu D.O.O., Arilje;
-D.O.O. VATROZAŠTITA, Pančevo,

i organizaciji za sertifikaciju sistema menadžmenta
Privredno društvo za sertifikaciju i nadzor StandCert d.o.o., Beograd.

Akreditaciju je obnovila laboratorija za ispitivanje Rafinerija nafte AD, Beograd.

Doneta je odluka o suspenziji za deo obima akreditacije kontrolnoj organizaciji  DOO Vojvodina inspekt Company, Novi Sad

Akreditaciono telo Srbije donelo je 6. oktobra 2009. godine odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje i dve kontrolne organizacije.Doneto je niz odluka o održavanju, proširenju obima, smanjenju obima, obnavljanju akreditacije i po jedna odluka o suspenziji akreditacije na zahtev i ukidanju akreditacije.  

Dodeljene su akreditacije laboratorijama za ispitivanje:

Institut za kožu D.O.O. iz Rume,
PROFI LAB D.O.O., Beograd

i kontrolnim organizacijama:

PROFI LAB D.O.O. iz Beograda,
Privredna komora Srbije, Centar za kvalitet, Beograd.

Akreditaciju su obnovili:

- NIS, OD Jugopetrol, Direkcija za tehničke poslove i investicije, Odeljenje laboratorija za ispitivanje nafte i naftnih derivata, Beograd, za poslove ispitivanja,
- GAS-TEH D.O.O., Sektor kvaliteta, Laboratorija „GAS TEH“, Inđija, za poslove ispitivanja i
- Institut“Kirilo Savić, Laboratorija za ispitivanje materijala iz Beograda, za poslove ispitivanja.

Doneta je odluka o suspenziji na zahtev kontrolnoj organizaciji SEMAFOR iz Kraljeva i odluka o ukidanju akreditacije laboratoriji za ispitivanje MINEL FAD, Beograd.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.