Navigacija

VMA akreditovala pet laboratorija

Aktuelnosti

31. marta 2009. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje Vojnomedicinske akademije, kao i za TPA za obezbeđenje kvaliteta i inovacija d.o.o. Beograd, i to:
1. Vojnomedicinska akademija, Institut za medicinsku biohemiju, Laboratorija za medicinsku biohemiju, Beograd;

2. Vojnomedicinska akademija, Institut za toksikologiju i farmakologiju, Odeljenje za toksikološku hemiju, Beograd;

3. Vojnomedicinska akademija, Institut za transfuziologiju, Laboratorija za transfuziologiju, Beograd;

4. Vojnomedicinska akademija, Institut za farmaciju, Laboratorija za ispitivanje i kontrolu lekova, Beograd

5. Vojnomedicinska akademija, Institut za higijenu, Laboratorija, Beograd i

6. TPA za obezbeđenje kvaliteta i inovacija d.o.o. Beograd, Centralna laboratorija.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.