Navigacija

Konferencija i seminari u Crnoj Gori

Seminari

U organizaciji akcionarskog društva za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe Jugoinspekt Beograd i Društva za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. JUQS i u saradnji sa JUSK-om održana je 18. konferencija o kvalitetu na temu „Menadžment sistemi u funkciji bezbednosti i zaštite zdravlja“, u Crnoj Gori, u Sutomoru, od 8. do 10. 09.

Konferenciju je otvorio direktor Akreditacionog tela Srbije dr Dejan Krnjaić i održao uvodno predavanje na temu "Mesto i značaj akreditacije u okviru nove regulative Evropske unije o slobodnom kretanju roba".

U isto vreme, u Crnoj Gori, u Miločeru, održana su još dva skupa: 12. savetovanje SQM 2008 i 3. međunarodni skup ICQME 2008, u periodu od 9. do 12. septembra u organizaciji Univerziteta Crne Gore – Mašinskog fakulteta u Podgorici, Centra za kvalitet Crne Gore, Društva za kvalitet Crne Gore, Odbora Vlade Republike Crne Gore za kvalitet i Ministarstva za ekonomski razvoj Republike Crne Gore, a  u saradnji sa Poslovnom politikom. 

Na pomenutim skupovima razmatrana su sledeća pitanja: kvalitet i harmonizacija sa direktivama i standardima Evropske unije; utvrđivanje stanja programa sistema menadžmenta kvalitetom i definisanje narednih faza realizacije strategije unapređenja kvaliteta; kako pristupiti zahtevima procesnog modela u skladu sa standardima ISO 9000; iznošenje i razmena iskustava  preduzeća koja su uvela sistem kvaliteta i kreću u proces usklađivanja sa ISO 9000; pospešivanje aktivnosti na unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom u oblastima obrazovanja, turizma, saobraćaja, zdravstva, lokalne uprave i podsticanje aktivnosti na primeni serije standarda ISO 14000, standarda ISO 22000 i integrisanih menadžment sistema.

Prvog dana savetovanja u Miločeru, 9. septembra 2008. godine, organizovan je okrugli sto na temu: „Infrastruktura kvaliteta u Crnoj Gori“ na kojem su učestvovali predstavnici institucija infrastrukture kvaliteta. Dr Dejan Krnjaić je govorio o trenutnoj situaciji u Srbiji u oblasti infrastrukture kvaliteta i o mestu i značaju akreditacije sa stanovišta nove regulative EA koja se odnosi na paket mera o kretanju roba na jedinstvenom tržištu, akreditaciji i nadzoru na tržištu iz avgusta 2008. godine.

Poslednjeg dana savetovanja, 12. septembra 2008. godine održan je okrugli sto na temu „Akreditacija – regionalna saradnja“ sa porukom „sve počinje i završava obukom – saradnjom“. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici sledećih akreditacionih tela: Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije. Dr Krnjaić je govorio između ostalog i o saradnji zemalja jugoistočne Evrope i potrebi da se pored razmene iskustava na ovakvim skupovima obavljaju i edukativne aktivnosti. Na okruglom stolu su definisane teme koje će se obrađivati u okviru dalje saradnje akreditacionih tela u regionu i to:
- registar ocenjivača,
- informacioni sistem,
- uredba evropskog parlamenta iz avgusta 2008. godine,
- međulaboratorijska ispitivanja i
- priznavanje isprava.

Na okruglom stolu su zajednički definisani zaključci koji će se poslati Regionalnom CARDS 2006 radi  dalje saradnje.
 


Dr Dejan Krnjaić govori na otvaranju konferencije „Menadžment sistemi u funkciji bezbednosti i zaštite zdravlja“

Predstavnici ATS-a, mr Dragan Badnjar, Biljana Tomić i Jovan Simić
 
Predstavnica ATS, predstavnice ATCG, Miloš Marković, zamenik direktora BATA

Dr D. Kranjaić, direktor ATS, dr T. Ristoski, direktor IARM, prof. dr M. Perović, predednik Programskog odbora savetovanja, R. Nikolić, direktor ATCG, prof. dr Z. Krivokapić, predsednik UO ATCG