Navigacija

Dodeljene 4 nove akreditacije tokom avgusta 2008. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije dodelilo je 4 nove akreditacije, jednu odluku o obnovi akreditacije i odluku o održavanju akreditacije za 9 akreditovanih organizacija tokom meseca avgusta.

Nove sertifikate o akreditaciji dobile su:

1. Galenika Fitofarmacija A.D., Centralna laboratorija, Beograd
2. Poljoprivredna stanica D.P: Senta, Laboratorija za ispitivanje "Labs", Senta
3. Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Katedra za ishranu i botaniku, Beograd
4. UNI-TRADE GROUP DOO Subotica,

a sertifikat o obnovi akreditacije:

NIS NAFTAGAS, Centralna laboratorija, Novi Sad.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.