Navigacija

Svečana dodela sertifikata

Aktuelnosti

Danas su u prostorijama Akreditacionog tela Srbije dodeljena 12 sertifikata za novoakreditovane organizacije, organizacije posle nadzora i obnovljene akreditacije. Direktor Akreditacionog tela Srbije, dr Dejan Krnjaić, čestitao je prisutnima na dobijenim sertifikatima i poželeo im uspešan rad u budućnosti.

"Nadamo se da ćemo uskoro postati i mi deo Evropske kooperative za akreditaciju, sa kojom do sada imamo potpisan Ugovor o bilateralnoj saradnji, koji će potpisivanjem Multilateralnog sporazuma omogućiti da isprave o usaglašenosti izdate od naših akreditovanih organizacija budu priznate širom Evrope", istakao je dr Krnjaić.

"Na taj način, afirmacijom akreditacije u Srbiji, kao i naših akreditovanih organizacija u Evropi, omogućio bi se bolji protok u razmeni proizvoda i usluga, pristupu međunarodnom tržištu, obezbedila bi se pouzdanost i kvalitet naših proizvoda, a to je za našu privredu izuzetno značajno", rekao je direktor ATS-a u uvodnom izlaganju i napomenuo da je želja Akreditacionog tela da u što skorijem roku pomogne akreditovanim organizacijama, kojih sada ima preko 250, da osnuju svoje udruženje, koje bi ih predstavljalo kao nadležno telo u komunikaciji sa ATS-om, drugim institucijama, lokalnom zajednicom i međunarodnim organizacijama.

Danas su sertfikati uručeni sledećim organizacijama:

1.POLJOPRIVREDNI FAKULTET-N. SAD
2.LINDE GAS SRBIJA industrija gasova-BEČEJ
3.INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI centar za kliničku biohemiju-S.KAMENICA
4.CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA-BEOGRAD
5.FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA -katedra za električna merenja-N. SAD
6.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE-UŽICE
7.DPPU AGROZAVOD -VRŠAC
8.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE -PANČEVO
9.HEMOVET DOO -NOVI SAD
10.ZORKA -CENTAR ZA ISTRAŽIVANJA DOO -ŠABAC
11.INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE-KRAGUJEVAC
12.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE-PIROT
 


Predstavnici akreditovanih organizacija na svečanom prijemu

dr Ljiljana Lazić, direkor Zavoda za javno zdravlje Pančevo (druga sdesna)

Direktor ATS-a uručuje sertifikat predstavniku Zavoda za javno zdravlje Užice

Direktor ATS-a uručuje sertifikat predstavniku Agrozavoda Vršac

Biljana Tomić, pravnik ATS-a i dr Dejan Krnjaić na današnjem skupu