Navigacija

Dodela sertifikata za 12 organizacija u ponedeljak 14. aprila

Najave događaja

U ponedeljak 14. aprila u 12 časova u prostorijama Akreditacionog tela Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, Palata Srbija, Novi Beograd, (zgrada SIV - istočni ulaz), odeljak most, kancelarija 1, obaviće se dodela sertifikata za sledećih 12 organizacija:

1.POLJOPRIVREDNI FAKULTET-N. SAD
2.LINDE GAS SRBIJA industrija gasova-BEČEJ
3.INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI centar za kliničku biohemiju-S.KAMENICA
4.CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA-BEOGRAD
5.FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA -katedra za električna merenja-N. SAD
6.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE-UŽICE
7.DPPU AGROZAVOD -VRŠAC
8.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE -PANČEVO
9.HEMOVET DOO -NOVI SAD
10.ZORKA -CENTAR ZA ISTRAŽIVANJA DOO -ŠABAC
11.INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE-KRAGUJEVAC
12.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE-PIROT