Navigacija

Dodela sertifikata

Aktuelnosti

U prostorijama Palate Srbije, u sali „Podgorica“ danas je dr Dejan Krnjaić, direktor Akreditacionog tela Srbije svečano uručio sledećim predstavnicima akreditovanih organizacija sertifikate i poželeo im uspešan rad:

 

 

1. AEROLAB d.o.o. – Beograd
2. HIP PETROHEMIJA a.d.- Pančevo
3. VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT- ZAJEČAR
4. NU IHTM, UNIVERZITET U BEOGRADU – BEOGRAD
5. „KIRKA - SURI“d.o.o. - BEOGRAD
6. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE – SREMSKA MITROVICA
7. „BIO-EKOLOŠKI CENTAR“ d.o.o – ZRENJANIN
8. NORTH Control d.o.o.North lab – SUBOTICA
9. A.D „JUGOINSPEKT“.- NOVI SAD sertifikaciono telo „PANCERT“
10. „EVROCERT“d.o.o – Certifikacija i nadzor – BEOGRAD
11. „TEHNIČKI OPITNI CENTAR“ za metrologiju - BEOGRAD
12. „MOS“ d.o.o za proizvodnju , trgovinu i usluge – NOVI SAD
13. INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE – VOJVODINA
14. D.o.o Š & P TIMEX - NOVI SAD
15. MINISTARSTVO ODBRANE ,“VOJNO TEHNIČKI INSTITUT“ – BEOGRAD
16. PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET – NOVI SAD
17. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE – VRANJE
18. GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - BEOGRAD
19. EKO - LAB - PADINSKA SKELA
20. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - SUBOTICA
 


Biljana Tomić, mr Dragan Pušara, dr Dejan Krnjaić i mr Vida Živković u komisiji za dodelu sertifikata

Uručenje sertifikata