Navigacija

Poseta Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA)

Saradnja

Na osnovu potpisanog Protokola o sprovođenju Sporazuma o saradnji, a na osnovu Programa saradnje između ATS i BATA za 2007. godinu, 28. i 29.11.2007. godine realizovana je poseta predstavnika ATS-a Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine. Cilj posete je bio upoznavanje sa sistemom akreditacije u BiH, razmena iskustava u radu i upoznavanje sa načinom rada u procesu akreditacije na licu mesta. Tokom posete dogovoreni su elementi buduće saradnje za 2008. godinu.
Dr Dejan Krnjaić sa saradnicima u poseti Institutu za akreditiranje Bosne i Hercegovine