Навигација

Обавештење за СТСМ о преласку на серт. према ISO 45001:2018 са OHSAS 18001:2007

Обавештења

Обавештавамо све заинтересоване стране да је 5. априла 2018. године Институт за стандардизацију Србије (ИСС) објавио стандард SRPS ISO 45001:2018 - Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду - Захтеви са упутством за коришћење. Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента да је транзициони период за прелазак на сертификацију по новом стандарду три године од објаве ISO стандарда, што значи до 11. марта 2021. године.

Приликом разматрања активности потребних да би СТ прешло на сертификацију према ISO 45001:2018, морају се узети у обзир захтеви обавезујућег документа IAF MD22:2018 - Примена ISO/IEC 17021-1 за сертификацију OH&SMS-а. СТ која нуде сертификацију по OH&SMS ће морати да имплементирају ове захтеве.

У складу са IAF MD21:2018 Захтеви за прелазак на ISO 45001:2018 са OHSAS 18001:2007, за сва СТ која желе да пређу на сертификацију са SRPS OHSAS 18001:2008 на SRPS ISO 45001:2018 АТС ће захтевати минимално, оцењивање документације засновано на прегледу документације и оцењивању у канцеларији и минимум једно осведочење на терену у склопу редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања.

Осведочења ће бити у идеалном случају провера преласка постојећег клијента или провера новог клијента, али у сваком случају осведочење мора показати да процеси СТ и приступ провери покривају све аспекте новог стандарда.

Од свих СТ која прелазе из OHSAS 18001 у ISO 45001 се тражи да доставе АТС-у План преласка на сертификацију према SRPS ISO 45001:2018 са информацијом о томе када очекују да буду спремна за фазу прегледа документације најкасније до 31.05.2018. године и по плану сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због нових и измењених захтева стандарда SRPS ISO 45001:2018 (укључујући и захтеве докумената IAF MD 21:2018 и IAF MD 22:2018) са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева новог стандарда.

АТС неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента за безбедност и здравље на раду према стандарду OHSAS 18001:2007 после 30. јуна 2019. године, односно почетак пријема пријава за акредитацију СТ која сертификују систем менаџмента за безбедност и здравље на раду према новом издању стандарда SRPS ISO 45001:2018 је 1. септембар 2018. године.

Сва оцењивања после 15. септембра 2018. године укључиће и оцењивања СТ која сертификују према стандарду SRPS ISO 45001:2018 (укључујући и захтеве документа IAF MD 21:2018).

Подсећамо вас да смо вас информацијом од 1. фебруара 2018. године обавестили да је документ IAF MD 22:2018 у примени од 25.01.2018. године и да се односи на сертификацију према стандарду SRPS OHSAS 18001, као и на сертификацију према стандарду SRPS ISO 45001:2018. И да је рок за започињање оцењивања у којима ће се оцењивати и захтеви дати у документу IAF MD 22:2018 6. фебруара 2018. године.

Од 11. марта 2020. године оцењивања ће бити искључиво за СТ која сертификују према новом издању стандарда (укључујући и захтеве документа IAF MD 21:2018). Рок за завршетак оцењивања у сврху преласка на акредитацију према новом издању стандарда је 11. септембар 2020. године. У складу са резолуцијом IAF Resolution 2016-15 крај прелазног периода је 11.03.2021. године.

Сва оцењивања прелазака захтевају доношење независне одлуке, на основу препоруке тима за оцењивање, како би се потврдило да акредитација може прећи у SRPS ISO 45001:2018. Стварни прелазак акредитације не може се обавити све док се сви обавезни налази (који се односе на овај прелазак) не разреше уз одобрење тима за оцењивање АТС-а и донесе се одлука о додели акредитације/преласку на SRPS ISO 45001:2018.

Такође вас обавештавамо да ће акредитација за OHSAS сертификацију према SRPS OHSAS 18001:2008  остати важећа за свако СТ све док се не постигне или прелазак или до истека рока за прелазак (11. март 2021. године). Сваком СТ које не постигне да успешно обави прелазак пре истека рока за прелазак акредитација за сертификацију OHSAS ће бити укинута. О статусу сертификата OHSAS 18001 током транзиције се може прочитати у IAF MD21 тачка 2.2.