Навигација

ATC потписао нови IAF MLA споразум за област сертификације особа

Међународне активности

Након што је 2012. године на глобалном нивоу потписало мултилатерални споразум о међусобном признавању еквивалентности система акредитације (ILAC MRA) у оквиру Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC) за области еталонирања, испитивања (укључујући медицинске лабораторије) и контролисања, односно мултилатерални споразум о међусобном признавању еквивалентности система акредитације (IAF MLA) у оквиру Међународног форума за акредитацију (IAF) за област сертификације производа и сертификације система менаџмента (за под-области споразума: сертификација система менаџмента квалитетом према стандарду ISO 9001, односно  SRPS ISO 9001 и сертификација система управљања заштитом животне средине према стандарду ISO 14001, односно SRPS ISO14001), Акредитационо тело Србије (АТС) је наставило са проширењем обима својих активности и потписало нови IAF MLA споразум за област сертификације особа што је потврђено резолуцијом број 2016-22, која је усвојена током годишњег скупа ILAC-а и IAF-а одржаног у Њу Делхију, Индија, у периоду од 26. октобра до 4. новембра 2016. године.


Потписивање новог IAF MLA споразума постало је могуће након што је Генерална скупштина IAF-а донела одлуку о проширењу мултилатералног споразума  за област сертикације особа регионалној групи односно Европској организацији за акредитацију (ЕА). Том приликом су 22 акредитациона тела (AA, ACCREDIA, ATS, BELAC, CAI, COFRAC, DakkS, DANAK, ENAC, ESYD, FINAS, IPAC, NA, PCA, RENAR, RvA, SA, SAS, SNAS, SWEDAC, TURKAK UKAS), која су потписници EA MLA споразума за сертификацију особа, постала потписници нове области IAF MLA споразума. Споразум је у име АТС-а потписао проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а.


АТС је први пут потписао Мултилатерални споразум о међусобном признавању еквивалентности система акредитације (EA МLA) са Европском организацијом за акредитацију (ЕА) о признавању акредитације 24. маја 2012. године на 29. седници Генералне скупштине ЕА у Мадриду и то за следеће врсте акредитације: лабораторије за испитивање, медицинске лабораторије, лабораторије за еталонирање, контролна тела и сертификациона тела за сертификацију производа. Након успешног колегијалног оцењивања од стране ЕА, АТС је 27. маја 2014. године потписао нови ЕА MLA споразум који je, поред области испитивања укључујући медицинске лабораторије, еталонирања, контролисања и сертификације производа, укључио и сертификацију система менаџмента и сертификацију особа.