Навигација

Семинари у Зрењанину и Крагујевцу

Семинари

У оквиру пројекта „Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији“ финансираног од стране Европске уније у сарадњи са Министарством економије и регионалног развоја, одржани су дводневни семинари као део Кампање подизања свести о значају акредитације и оцењивања усаглашености, у Зрењанину и Крагујевцу, од 13. до 16. априла 2010. године, са темом инфраструктура квалитета – системи управљања квалитетом.

Предавачи су били: Јелена Поповић (Зрењанин) и Коса Рашковић (Крагујевац), Министарство економије и регионалног развоја, Наталија Јовичић Зарић,  Акредитационо тело Србије,  Витомир Фистер, правни експерт Европске комисије задужен за област акредитације и оцењивања усаглашености у оквиру националног програма CARDS 2006 и Михајло Зозоли, експерт из Словеније из области система управљања квалитетом.

Првог дана семинара у Зрењанину и Крагујевцу представљене су теме које су се односиле на: правни оквир инфраструктуре квалитета у Европској унији– слободно кретање роба и заштити јавног интереса, однос Закона о општој безбедности производа и прописа о техничким захтевима за поједине групе производа, као и новој методологији ЕУ која се односи на процену ризика као инструменту код развоја производа у недостатку стандарда и техничких прописа.

Министарство економије и регионалног развоја представило је нови правни оквир који се односи на Закон о техничким захтевима за производ и оцењивање усаглашености и подзаконске акте, док је АТС представио своју улогу у области оцењивања усаглашености уз осврт на рад акредитованих сертификационих тела. Експерт из Словеније је говорио о основним захтевима у области менаџмента квалитетом – ефектима укључивања у пословне процесе, као и о искуству Словеније и доброј пракси у области система менаџмента квалитетом.

Други дан семинара је био конципиран као округли сто са великом посећеношћу (Зрењанин). Учешће на округлом столу су узели представници акредитованих организација, произвођача, као и корисници услуга тела за оцењивање усаглашености. Питања о којима се дискутовало су била разноврсна, док су се најчешћа питања односила на: примену Уредбе о начину признавања иностраних усправа и знакова усаглашености (одговоре на питања испред Министарства економије и регионалног развоја дала је Снежана Матић), коришћење услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености, разлику између еталонирања и оверавања мерила са аспекта корисника услуга, поједине захтеве стандарда ISO 9001 и проблеме из праксе приликом оцењивања одређених захтева овог стандарда.

Правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ 

Акредитација у области сертификације система менаџмента квалитетом 

Систем менџмента квалитетом - 1

Систем менџмента квалитетом - 2

Систем менџмента квалитетом - 3

Технички захтеви и оцењивање усаглашености 
 


Атмосфера са семинара у Зрењанину