Навигација

Започиње пројекат испитивања оспособљености (ПТ шеме)

Обавештења

У оквиру Пројекта IPA 2008 Proficiency testing, у првој половини 2010. године, реализоваће се седам програма односно шема испитивања оспособљености. Корисници пројекта су земље западног Балкана, а носилац је Лабораторија за метрологију и квалитет, Електротехничког факултета, Универзитета у Љубљани, ...

акредитовани провајдер за међулабораторијска испитивања.

Након детаљне анализе заинтересованих лабораторија и расположивих области испитивања односно еталонирања, одлучено је да се реализује седам ПТ шема у оквиру пројекта и то за следеће области: област еталонирања (температура) и области испитивања (бука у животној средини, одређени параметри отпадне воде, квалитет ваздуха, испитивање пастеризованог млека, испитивање цемента и асфалта).

Учесници у оквиру ових ПТ шема из Републике Србије су:

- Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд
- АД Заштита на раду и заштита животне средине, Лабораторија за буку, вибрације и судове под притиском
- Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“, Београд
- Републички хидрометеоролошки завод Србије, Београд
- Југоинспект-Београд АД, Завод Точидер, Лабораторија за испитивање квалитета и здравствене исправности производа, Београд
- Институт ИМС, Лабораторија за испитивање материјала, Београд и
- Грађевински факултет, Лабораторија за коловозне конструкције, Београд.

Акредитационо тело Србије је активни учесник овог пројекта и у оквиру својих надлежности, а узимајући у обзир обавезе учешћа лабораторија у одговарајућим ПТ шемама (захтеви АТС-ПА 02 Правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и шемама за испитивање оспособљености), пратиће и вредновати резултате лабораторија учесница у овим ПТ шемама. 

Уводни тренинг за изабране лабораторије и представнике акредитационих тела ће се реализовати у периоду од 15-19. фебруара 2010. године у Љубљани.