Навигација

14. седница комитета за комуникације и публикације СРС ЕА

Међународне активности

Четрнаеста седница Комитета за комуникације и публикације (CPC) Европске кооперативе за акредитацију (ЕА) одржана је од 25. до 26. септембра у Ослу у организацији Норвешког акредитационог тела (Norsk Akkreditering/NA).

Међу документима о којима се дискутовало интересантно је поменути и усвајање документа CPC Terms of reference, којим се дефинише рад самог комитета, као и формирање радне групе за израду ревидираног годишњег Плана рада комитета и комуникацијског плана. Комитет је усвојио припремљену верзију документа Welkome Kit, који ће се као интерактивни текст наћи на интернет сајту ЕА, а такође је усвојена и нова верзија текста у секцији Промоција МЛА уговора на сајту ЕА.

Другог дана састанка чланови комитета су информисани о променама у секцији претраживања акредитованих организација на сајту ЕА, као и задацима које акредитациона тела треба да испуне да би технички приступили систему претраживања и укључивања својих акредитованих организација на сајт ЕА. Препорука комитета је да све чланице ЕА у што хитнијем времену ажурирају своје секције на сајту ЕА, као и да приступе систему претраживања.

Чланови комитета су обавештени о одлуци са последњег заседања Генералне скупштине ЕА која је односи на јачање капацитета ЕА секретаријата, те је у том смислу секретаријат повећао број запослених са две на три особе.

Дискутовано је и о активностима које је ЕА приредила за прославу  9. јуна као Међународног дана акредитације, као и искуствима земаља чланица.

Током седнице усвојена су два документа, која ће радне групе припремити у верзију за усвајање на Генералној скупштини, а односе се на Правила за коришћење логоа и симбола акредитације акредитационих тела и потписница МЛА уговора, као и извештаја и сертификата акредитованих организација и процедуре за доношење и усвајање ЕА смерница, као и усвајање ILAC/IAF докумената.

Размењена су и искуства земаља чланица о спровођењу истраживања о задовољству корисника. Највећи број земаља спроводи истраживање једном годишње, док су скоро сви клијенти обухваћени анкетом бар једном у четири године. Препорука комитета је да анкета о задовољству буде обавезујућа, јер је одговор клијената на постављена питања у анкети око 30 до 40% иницијално анкетираних клијената, уз могућност клијента да изебере да ли жели да одговор буде анониман. Резултати анкета објављени су углавном на интернет страницама националних акредитационих тела.

Дискутовано је и о предлогу документа о форми и изгледу ЕА публикација, а примљен је и одређен број коментара на усвојени документ Правила за коришћење ЕА логоа, који ће бити узети у обзир у некој од будућих ревизија овог документа.

Одлуком Генералне скупштине одржане у мају 2008. у Талину, СРС комитет је у оквиру Пројект групе 2 добио задатак да учествује у припреми базе за размену информација и знања о ЕУ директивама. Стварањем мреже од акредитационих тела, чланица ЕА, користећи интранет могућности ЕА, чланице ће бити у могућности да и кроз електронску дискусију размењују податке о захтевима приликом оцењивања које ће морати да испуне тела за оцењивање усаглашености ако желе да раде као нотификациона тела у односу на одређену директиву.

Састанку комитета испред АТС-а присуствовала је Јасна Стојановић.


Преседавајући СРС комитета Vagn Andersen, DANAK (у средини)