Навигација

Скопље, 12. и 13. фебруар 2008. године

Сарадња

Институт за акредитацију Републике Македоније (ИАРМ) је у периоду од 11. до 15. фербуара 2008. године успешно реализовао обуку за оцењиваче за потребе акредитације лабораторија, сертификационих тела и контролних организација.

Ова обука је реализована у сарадњи са Акредитационим телом Србије (АТС) и Акредитационим тијелом Црне Горе (АТЦГ), у складу са Договором о сарадњи у области акредитације са овим акредитационим телима.

На позив ИАРМ, мр Вида Живковић и мр Наталија Јовичић Зарић из АТС, биле су предавачи за део курса који се односио на обуку оцењивача за лабораторије за испитивање и еталонирање према стандарду ISO/IEC 17025.

Овај део курса је обухватио следеће теме: процес акредитације и оцењивање; захтеве за менаџмент; техничке захтеве (следљивост мерења, процену мерне несигурности, референтне стандарде, референтне материјале и обезбеђење квалитета резултата испитивања и еталонирања) и различите аспекте оцењивања.

У току курса су реализоване и три практичне вежбе кроз које су приказани могући ризици у оцењивању, као и могући начини за њихово управљање и њихово решавање у току оцењивања.
 


мр Вида Живковић

мр Наталија Јовичић Зарић

Атмосфера са семинара