Навигација

Одржана обука из области акредитације сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње

ОпштеОбавештењаСеминари

У току прошле недеље у просторијама АТС-а одржана је дводневна обука из области акредитације сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње. Обука се првенствено односила на  нову  регулативу EU 848/2018 и пратеће акте. Обуку су држале колегинице Вера Апостоловић, дипломирани инжењер пољопривреде и Олга Кешељ Миловановић, дипломирани инжењер пољопривреде, запослене у АТС-у. Међу присутнима биле су и колеге из Акредитационог тијела Црне Горе.

Теме које су биле обрађене:

  • правни оквир Републике Србије, сертификација у области органске производње у складу са прописима Републике Србије и правни оквир Европске уније;
  • упознавање са изменама регулативе ЕУ 2018/848 и њеним пратећим актима који се примењују у земљама ван ЕУ: производња и обележавање; контрола; извоз;
  • контрола и сертификација групе произвођача у складу са регулативом ЕУ 2018/848;
  • ретроактивно признавање периода конверзије;
  • поступак акредитације сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње;
  • релевантна документа - ЕА-3/12М:2022 - EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification и АТС-УП26;
  • захтеви за компетентност ТО и ТЕ и захтеви за акредитацију СТ у ЕУ;
  • процес акредитације за СТ која обављају процес контроле и сертификације у земљама ван ЕУ;
  • критеријуми за признавање СТ надлежних за вршење контрола органских производа у трећим земљама;
  •  релевантни обрасци која се користе у поступку акредитације: АТС-ПР11-О01 Пријава за акредитацију; АТС-УП26-О01 Извештај о прегледу документације; АТС-УП26-О04 Извештај о оцењивању; АТС-УП26-О02 Контролна листа; АТС-УП26-О03 Белешка техничког експерта.