Навигација

Објављен документ EA-INF/17:2020, Register of EA resolutions for use by EA, National Accreditation Bodies and EA evaluators

ОбавештењаМеђународне активности

Европска организација за акредитацију (ЕА) је на свом вебсајту, 06. јануара 2020. године, објавила документ EA-INF/17:2020, Register of EA resolutions for use by EA, National Accreditation Bodies and EA evaluators ( Регистар резолуција ЕА за коришћење од стране ЕА, националних акредитационих  тела и колегијалних оцењивача). Овај документ садржи регистар свих релевантних резолуција ЕА које нису пренете у документа ЕА али које су и даље важеће за тела за оцењивање усаглашености, национална акредитациона тела и оцењиваче.

Према правилима документа ЕА-1/17, чланови ЕА дужни су да се придржавају одлука Генералне скупштине и Комитета за мултилатералне споразуме (MAC). Већина одлука које је донела Генерална скупштина у форми резолуција  ЕА  имплементиране су у документима ЕА али неке од њих су наведене само у резолуцијама.

Одлуке/захтеви наведени у документима ЕА се објављују на вебсајту EA. Документ под називом EA-INF/01-Листа публикација и међународних докумената ЕА садржи сва документа која су релевантна за ЕА и њене чланове. Такође су и резолуције ЕА објављене на вебсајту ЕА.

Систем колегијалног оцењивања ЕА обезбеђује да се прати примена ових одлука/захтева. Како би се осигурало да ће све одлуке/захтеви ЕА који нису обухваћени документима ЕА бити имплементиране од стране чланова ЕА и да ће бити обухваћене колегијалним оцењивањем, ЕА је креирала овај регистар свих релевантних резолуција које морају да се примењују у процесу акредитације и које нису пренете у ЕА документа, али су и даље важеће.

Овај документ такође обухвата и резолуције које су релевантне само за ЕА и на њима стоји да, као такве, нису релевантне за акредитациона тела.


Све релевантне резолуције ЕА од 2010. године до данас, налазе се у овом документу који
се  може преузети са следећег линка:https://european-accreditation.org/publications/ea-inf-17/.