Навигација

Одржан 38. састанак Лабораторијског комитета Европске организације за акредитацију (EA LC)

ОбавештењаМеђународне активности

Састанак Лабораторијског комитета Европске организације за акредитацију (EA LC), 38. по реду, одржан је у Варшави, Пољска у периоду од 25. до 26. септембра 2019. године.


Специфичност састанка је била радионица EA LC Workshop on ISO/IEC 17025:2017 Transition која је одржана првог дана састанка са циљем размене искуства у примени новог издања стандарда ISO/IEC 17025:2017 у прелазном периоду. Менаџмент група (ЕА LC MG) је на основу спроведене анкете у оквиру чланова EA LC комитета, сачинила програм радионице са питањима која су идентификована као потешкоће с којима се акредитациона тела суочавају током оцењивања према новом издању стандарда ISO/IEC 17025:2017. Питања су груписана у следеће тематске области: Правило одлучивања (укључујући изјаву о усаглашености са спецификацијом), Приступ заснован на ризику, Системи менаџмента информацијама лабораторије (LIMS), Систем менаџмента - опција Б, Узорковање (акредитација метода узорковања, допринос мерној несигурности која потиче од узорковања, акредитација узорковања као самосталне активности), Метролошка следљивост резултата мерења, Обезбеђење валидности резултата (укључујући и учешће у ПТ активностима) и Обим лабораторијских активности. Свака од наведених тема се састојала из сета питања или ситуација за дискусију у којој су активно учествовали и представници АТС-а. Општи закључак је да се сва акредитациона тела срећу са сличним проблемима везаним за ново издање стандарда.


Други дан састанка презентовани су извештаји менаџмент групе EA LC комитета, радних група (WG), техничких мрежа (TN) и група за специфичне задатке (TFG) и дискутовано је о питањима која су упућена од стране акредитационих тела и заинтересованих страна. Као значајне, а тренутно од интереса за АТС, издвојене су следеће информације:


-    EA LC комитет је информисан да је усвојен текст резолуције за CEN/TS 15675 и да ће у складу са тим бити измењен документ EA-1/06 EA multilateral agreement - Criteria for signing - Policy and procedures for development.
-    Одлучено је да се нацрти докумената ЕА-4/02 М Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration, ЕA-4/17 М  и EA-4/20 G Guidance for the Assessment of Laboratories against EN ISO 15189 and 22870 проследе на коментарисање.
-    EA LC комитет је подржао закључке групе за специфичне задатке (TFG) у вези EXAP стандарда и класификације испитивања на пожар. Група ће припремити документ са објашњењем како да се акредитују EXAP стандарди и класификација испитивања на пожар.
-    EA LC комиет се сагласио са финалним нацртом измене документа EA-4/23 (ex INF/13) The Assessment and Accreditation of Opinions and Interpretations using ISO/IEC 17025:2017 који ће бити објављен као информативни документ.
-    EA LC комитет је одлучио да организује веб састанак на коме ће се дискутовати о питању идентификације (издања) метода у извештајима о испитивању. Извештај ће бити презентован на следећем састанку комитета.
-    Наредни састанак EA LC комитета биће одржан од 24. до 26. марта 2020. године у Будимпешти, Мађарска, у организацији NAH.

 

Састанак Лабораторијског комитета Европске организације за акредитацију (EA LC)