Навигација

Нове акредитације у мају 2017. године

Актуелности

Током маја месеца 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећим ТОУ:

1. ЕЛЕКТРОВОЛТ ДОО, Ваљево, Кнез Михаилова 77, акредитациони број 06-189, тип Ц

2. Министарство одбране, Управа за војно здравство, Војномедицинска академија, Сектор за лечење, Група за дијагностику и терапију, Институт за медицинску биохемију, Београд, Црнотравска 17, акредитациони број 01-275

3. ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО ДОО Суботица, Метролошка лабораторија, Суботица, Биковачки пут 2, акредитациони број 02-068

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.