Навигација

Одржан састанак Koмитета за лабораторије ЕА у марту 2017. године

Међународне активности

Састанак Комитета за лабораторије (Комитет) Европске организације за акредитацију (ЕА) oдржао се у Паризу,  од 8. до 9. марта 2017. године уз редовно присуство 60 делегата који су представљали 41 национално акредитационо тело, као и заинтересоване стране. Током састанка је разматран велики број докумената, а Комитет је донео одлуку да се следеће препоруке поднесу Генералној скупштини ЕА на усвајање у мају 2017. године:

  • да се започне ревизија: документа EA-4/17 (EA-4/17 EA position paper on the description of scopes of accreditation of medical laboratories) у вези са начином исказивања обима акредитације медицинских лабораторија; EA-4/20 Смернице за оцењивање лабораторија ускладу са стандардом ISO 15189 у комбинацији са стандардом EN ISO 22870 Дијагностика поред постеље пацијента  (point of care testing) ( EA-4/20 Guidance for the assessment of laboratories against ISO 15189 in combination with EN ISO 22870 Point of Care Testing) која следи након  ревизије стандарда ISO 22870 и EA-3/04 Употреба испитивањa оспособљености за акредитацију лабораторија (EA-3/04 Use of proficiency testing as a tool for accreditation in testing) у сарадњи са радном групом ЕЕЕ-PR WG (ЕА-Eurolab-Eurochem) за испитивање оспособљености. Ревизију EA-4/14 Избор и употреба референтних материјала (EA-4/14 Selection and use of reference materials) водиће Eurochem заједно са представником Комитета који ће бити у радној групи за припрему нацрта.          
  •  израда нацрта нових смерница о акредитацији у области пестицида коју ће припремити EALC TN Food и за мерење захтева провере коју ће припремити Комитет заједно са радном групом ЕЕЕ-PR WG за испитивање оспособљености.
  •  укидање EA-2/14 Процедура за регионална међулабораторијска поређења у еталонирању као подршка мултилатералном споразуму ЕА (EA-2/14 Procedure for regional calibration ILCS in support of the EA MLA) и EA-INF/12  Предности и важност учешћа у ЕА препорученим шемама испитивања оспособљености (EA-INF/12 Benefits and importance of participation in EA highlighted PT schemes), као резултат промене политике ЕА. Договорено је да се учешће у препорученим  међулабораторијским поређењима више неће користити као подршка Мултилатералном споразуму о међусобном признавању система акредитације (ЕА MLA) иако је ЕА заједница једногласно препознала предности таквих активности ТОУ у сврху потвде своје компетентности.


Комитет за лабораторије је усвојио нови документ EA-INF/15 Заједничка комуникација EA – EDQM у вези са сарадњом (EA-INF/15 Joint EA - EDQM Communication regarding Cooperation when carrying out (joint) audits/assessments in Official Medicines Control Laboratories) кад се спроводи заједничка провера/оцењивање у званичним медицинским контролним лабораторијама. Овај документ одсада може да се нађе на сајту ЕА и представља начин на који EA/EDQM постају ефикасније у оствариању добробити за све укључене у овај процес, а нарочито лабораторије.

Ревизија ISO/IEC 17025 је поново била главна тема на дневном реду састанка. Одржана је презентација о најновијим активностима у вези израде нацрта новог стандарда. Комитет је донео одлуку да испланира:

- седницу радне групе за чланове Комитета у септембру 2017. године. Делегати ће бити подељени у групе и радиће на одређеним поглављима ревидираног стандарда пре него што поднесу извештај осталим делегатима.

- обуку за тренере који ће након тога обучавати остале запослене у националним акредитационим телима у јануару 2018. године.

Договорено је да анализу утицаја новог стандарда треба да се изврши радна група чији су конвенори председник и потпредседник Комитета, а EUROLAB ће, такође, допринети у раду исте.

Мандат садашње менаџмент групе Комитета се окончава током 2017. године. Комитет ће на састанку у септембру 2017. године морати да изабере новог потпредседника и нове конвеноре техничких мрежа и радних група Комитета. Потом ће се одржати дискусија о томе како да се ради у наредном периоду, посебно са две радне групе за међулабораторијска поређења у области еталонирања  и испитивања, са циљем да се дође до препоруке за Генералну скупштину ЕА у новембру 2017. године.

У својој привржености интересима и потребама заинтересованих страна Комитет је потврдио своју повезаност са Радном групом ЕЕЕ-PR WG за испитивање оспособљености тиме што је Hans D. Jensen (DANAK) постављен за новог представника испред Комитета, а Sergio Guzzi (ACCREDIA) за известиоца испред  Комитета у Комитету за акредитацију Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC AIC) који ће Комитет обавештавати о активностима и дискусијама ILAC AIC комитета.

Сарадња између EA и EURAMET наставља да буде активна. Нови састанак ће се одржати 21. септембра 2017. године на маргинама Међународног конгреса о метрологији (CIM 2017) који се одржава у Паризу од 19. до 21. септембра 2017. године и који је посвећен мерењима у индустрији.  Састанку ће испред ЕА присуствовати Laurent Vinson (COFRAC), председник Комитета, Trevor Thompson (UKAS), потпредседник Комитета, и Erik Oehlenschlaeger, председник  ILAC AIC. Laurent Vinson ће 19. септембра бити главни говорник на округлом столу посвећеном акредитацији, који организује ЕА, у оквиру поменутог конгреса, а који ће се фокусирати на нову верзију стандарда “ISO/IEC 17025:2017, мерења и изјава о усаглашености”.

Више информација на http://european-accreditation.org/information/the-ea-laboratory-committee-met-on-8-9-march-2017-in-paris .

Састанку је испред АТС-а присуствовала мр Милица Јовчић, руководилац Одељења за акредитацију лабораторија.