Навигација

Одржан 33. састанак Комитета за контролна тела (EAIC) у марту 2017. године

Међународне активности

Комитет за контролна тела Европске организације за акредитацију (ЕА IC) је 14. марта 2017. године у Анталији одржао 33. састанак, чији домаћин је био TURKAK, национално акредитационо тело Турске. Састанком је председавао EAIC, Rolf Straub (SAS), председник  Комитета за контролна тела из националног акредитационог тела Швајцарске. Током састанка размотрено је пуно питања, а једно од њих  су закључци са радионице одржане у септембру 2016. године, а у вези са применом стандарда ISO/IEC 17020: 2012 и документа ILAC P15: 2014, нарочито по питању тачака независности и непристрасности.

Констатована су различита национална виђења о идентификацији типа А, B или  C  контролних тела и начинима како им је дозвољено да се понашају на тржишту, као и дозвољене активности треће стране и исказивање обима акредитације, који су такође различити у националним акредитационим телима (НАТ). Заправо, најважнији је разлог за додељивање акредитације. Због тога се јављају разлике у приступу и начину доделе акредитације међу НАТ-овима. Недовољна хармонизација је објашњење зашто је готово немогуће упоређивати и наћи сличности међу обимима акредитације који издају НАТ.

Дат је такође и кратак преглед резултата недавне анкете ILAC-а о независности и непристрасности. У просеку,  70% акредитованих  контролних тела су тип A , 26% су тип C, а 4% су тип B. Појављују се специфични случајеви, као што је случај у Шведској, где је 99% акредитованих  контролних тела тип C. Друге земље, као што су Мексико, Уједињено Краљевство и Ирска, такође имају висок проценат акредитованих  контролних тела типа C. Резултати анкете биће детаљно презентовани и на следећем састанку ILAC IC у априлу у Франкфурту, како би се донела одлука у вези са тим на јесењем састанку ILAC IC у Ванкуверу.

Имајући у виду претходну анализу, председавајући Комитета ће направити посебну студију случаја са питањима на који ће одговорати чланови Комитета у вези са претходном спроведеном анкетом о исказивању обима акредитације контролних тела, како би се исти разматрали и како би се о томе дискутовало на следећем састанку, као и о исказивању обима акредитације за опрему под притиском и лифтове. Биће размотрена могућност да се приликом исказивања обима акредитације уведе одређен степен флексибилности, који може да се разликује међу НАТ-овима, а у зависности од начина исказивања обима акредитације, а да се формално не уводи флексибилни обим.

Током састанка разговарало се и о документу IAF MD 20: 2016 Општа компетентност за оцењиваче (IAF MD 20: 2016 Generic Competence for AB Assessors). Већина чланова Комитета је изложила да IAF MD 20 обухвата најбитније тачке везане за компетентност. Акредитациона тела морају да адекватно одговоре на овај изазов у примени поменутог документа, с обзиром да ће он значајно утицати на њихов будући рад. За сада је документ намењен за област сертификације, али постоји могућност да га ускоро преузме ILAC (како би акредитациона тела изједначили критеријуме за компетентност својих оцењивача, а самим тим они постали примењиви и за акредитацију контролних тела). Комитет се на крају сложио да се документ IAF MD 20  уздржано користи за контролисање у свом садашњем облику. Председник Комитета ће имати кратко излагање на пролећном састанку ILAC IC у Франкфурту како би указао ILAC-у на нерелевантност овог документа који се сматра прикладним за активности контролисања.

Потпредседник Комитета, Tomas Holm (SWEDAC), из националног акредитационог тела Шведске, известио је о новостима у раду EAIC Technical Network Car Inspection (Техничка мрежа за контролисање аутомобила) чији је известилац. Истакао је да су захтеви за технички сервис за одобрење типа аутомобила (TA) обухваћени новом регулативом EУ тако да би надлежни органи за одобрење типа били усаглашени са  ISO/IEC 17011. Међутим, нагласио је да то треба избегавати, јер је стандард ISO/IEC 17011 намењен за акредитациона тела. SWEDAC још увек води разговор са националним органима Шведске како би покушали да “поправе” ситуацију; друга НАТ су добила препоруку од Комитета да разговарају са својим надлежним националним органима.    


Потпредседник Комитета је обавестио присутне да International Motor Vehicle Inspection Committee (CITA) (Међународни комитет за контролисање моторних возила) жели да унапреди своју сарадњу са ЕА на пољу контролисања аутомобила како би развили специфичне смернице/упутства засноване на тумачењу стандарда ISO/IEC 17020, које су специфичне за ову област, а на основу претходног захтева CITE наведеног у извештају који је поднесен Генералној скупштини ЕА. С тим у вези, T. Holm је нагласио потребу за формирањем мање радне групе у оквиру Техничке мреже за контролисање аутомобила која би блиско сарађивала са CITA-ом. Председник Комитета је апеловао да се чланови  добровољно пријаве за то, као и за позицију известиоца Техничке мреже за контролисање аутомобила, коју ће T. Holm напустити крајем 2017. године.

На крају је Kelvin Belson (UKAS-а), из националног акредитационог тела Уједињеног Краљевства, изразио забринутост UKAS/EA у вези са улогом оцењивања усаглашености у складу са Уредбом (EК) 765/2008 у Директиви  2009/15/ЕC о заједничким правилима и стандардима за контролисање бродова као и за релевантне активности поморске администрације, нарочито у погледу улоге “независног ентитета за оцењивање квалитета и за сертификацију”  и њихов однос према акредитацији. Постигнут је договор о најбољем приступу који још увек није потврђен од стране релевантног британског доносиоца прописа.

Поред тога, Orbay Evrensevdi (TURKAK) је направио одличну и детаљну презентацију о акредитацији контролних тела која се баве контролисањем бродова у Турској, на основу националне регулативе. Презентација националне шеме за акредитацију коју је приказао TURKAK је показала да је контролисање бродова веома деликатна активност, како са аспекта спровођења контролисања, тако и за темељно оцењивање тих контролних тела. Постоје значајне тешкоће да се пронађу компетентни стручни оцењивачи са довољно одговарајућег знања, који често морају да се позивају из других земаља са сличним лучким активностима.

Следећа радионица коју Комитет организује од 14. до 15. септембра 2017. године биће посвећена следећим темама: подуговарање и франшиза, вишелокацијска контролна тела и како испунити очекивања законодаваца. 

Више информација на http://www.european-accreditation.org/information/overview-of-discussions-at-the-eaic-meeting-in-march-2017 .

Састанку је испред АТС присуствовао Никола Костић, руководилац Одељења за контролна и сертификациона тела.