Навигација

Обавештење ТОУ у вези акредитације за системе за гашење пожара

Обавештења

Обавештење контролним телима и другим заинтересованим странама за акредитацију ТОУ, за послове оцењивања усаглашености из Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација („Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16).

Акредитационо тело Србије (АТС) је, на захтев, добило тумачење наведеног Правилника (акт Министарства унутрашњих послова број 01-91/17-2, од 17. марта 2017. године).

Полазећи од наведеног тумачења Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација („Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16), Правила акредитације ATС-ПА01, Смерницa за исказивање обима акредитације контролних тела АТС-УП05, тражени обим акредитације треба да буде исказан на начин приказан у табели.

На основу тумачења Министарства унутрашњих послова, АТС неће у поступку акредитације да проверава и оцењује испуњеност одредби чл. 19, 30, 36, 42, 48 и 54 Правилника, као ограничења при одређивању типа контролног тела. Одредбе тих чланова провераваће доносилац прописа приликом надзора над радом овлашћених контролних тела.

Контролним телима која су већ поднела пријаву за акредитацију/проширење обима акредитације, за послове оцењивања усаглашености из Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација („Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16), биће затражена допуна пријаве, ради усклађивања са захтевима у вези предмета контролисања, врсте контролисања и референтних докумената за контролисање, који произилазе из тумачења Министарства унутрашњих послова.

Акредитована контролна тела могу поднети пријаву за проширење обима акредитације за послове оцењивања усаглашености из Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација („Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16), почев од 28.03.2017. године.

Оцењивање по пријави за проширење обима акредитације АТС ће обавити током предстојећег редовног надзорног или поновног оцењивања тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) или на захтев ТОУ као засебно оцењивање по пријави за проширење обима акредитације.

ТОУ могу поднети пријаву за акредитацију за послове оцењивања усаглашености из Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација („Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16), почев од 28.03.2017. године. Оцењивање по пријави за акредитацију АТС ће обавити у редовном поступку.