Навигација

ЕА објавила нову брошуру

Актуелности

ACCREDITATION: A TOOL TO SUPPORT REGULATORS

 

ЕА је објавила брошуру која има за циљ да покаже како акредитација помаже законодавцима да осигурају компетентност и повећају поверење на тржишту. За израду брошуре је била задужена привремена Радна група у оквиру Комитета EA за комуникације и публикације (CPC).

Сâма брошура приказује додатне вредности које од акредитације могу имати законодавци при изради и спровођењу националних прописа. Било је потребно објаснити да је акредитација средство које се користи на европском и глобалном нивоу да се докаже усаглашеност са захтевима за компетентност, независност и непристрасност када је реч о оцењивању усаглашености.

Једна од тема, којој је дат значајнији простор, је међународно признање (међународни споразуми) које даље омогућава признавање извештаја и сертификата које издају тела за оцењивање усаглашености која су акредитована од стране националних акредитационих тела потписника EA MLA споразума, односно ILAC MRA и IAF MLA споразума.

Такође је објашњено како примена акредитације у јавном сектору (законодавци и влада) може користити предузећима у свим областима будући да доводи до повећања ефикасности, смањења броја контрола и олакшаног извоза, али и штити интересе потрошача на различите начине (здравље, безбедност хране, заштита животне средине, итд.) и ствара поверење на тржишту.

За више информација молимо вас посетите:

http://www.european-accreditation.org