Навигација

Одржана Међународна конвенција о квалитету - JUSK ICQ 2015

JUSK

Акредитационо тело Србије (АТС) је, заједно са Дирекцијом за мере и драгоцене метале (ДМДМ), учествовало  у Међународној конвенцији о квалитету (JUSK ICQ 2015 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“) када су током седме Специјалне конференције „Национални систем акредитације – стање и будући развој” и шесте Специјалне конференције „Национални метролошки систем – стање и будући развој” представљене новине у раду како АТС-а тако и ДМДМ-а. Конференције су одржане у среду, 3. јуна 2015. године, на Машинском факултету у Београду.


Учесници конференција

Представници Акредитационог тела Србије су одржали предавања везана за захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 и SRPS EN ISO 15189, интерно еталонирање, акредитацију у области покретне опреме под притиском и акредитацију у области контролисања мерила. Посебан осврт је био на проширењу активности АТС-а у 2015. години, а које се односе на идентификовање, преиспитивање потребе и доношење одлуке о проширењу активности АТС-а.

-    Мишљења и тумачења-захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006, мр Милица Јовчић, АТС

-    Интерно еталонирање, Александра Николић, АТС

-    Акредитација у области покретне опреме под притиском, Марија Смиљанић, АТС

-    Акредитација у области контролисања мерила – водомери, Маријана Бачевац, АТС

-    Управљање ризиком у медицинским лабораторијама – захтев SRPS EN ISO 15189, др Љубинка Глигић, АТС

Проширење активности АТС-а у 2015. години, Радивоје Николичић, АТС.

Презентације представника Дирекције за мере и драгоцене метале које су представљене током шесте Специјалне конференције „Национални метролошки систем – стање и будући развој” можете преузети са вебсајта ДМДМ-а на следећој адреси:

http://www.dmdm.rs/cr/Vest20150604.php