Навигација

Међународни дан акредитације 2015

Дан акредитације

Сваке године се 9. јуна обележава Међународни дан акредитације на глобалном нивоу, као датум који су заједнички установили Међународни форум за акредитацију (International Accreditation Forum - IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), како би јавност била боље информисана о значају акредитације.

Овогодишња тема Међународног дана акредитације „Акредитација олакшава пружање здравствене и социјалне заштите“ наглашава значај улоге акредитације у овој области како би се постигао висок степен квалитета пружених услуга у овој области. То значи да установе, које пружају здравствену и социјалну заштиту, могу да унапреде свој начин рада и тако омогуће пацијентима да имају више поверења у рад ових установа и да буду сигурни да се квалитет услуга, које пружају, стално унапређује.  


Заједничка изјава председавајућих ILAC-а и IAF-а

Pete Unger и Rаndy Dougherty, председавајући ILAC-а и IAF-а

Акредитација олакшава пружање здравствене и социјалне заштите

Тема Међународног дана акредитације 2015 наглашава корист од акредитације при пружању здравствене и социјалне заштите.

Постизање високог степена квалитета услуга здравствене и социјалне заштите је данас један од највећих изазова који се с временом само усложњава узимајући у обзир пораст броја светске популације и продужен животни век. То су разлози због којих је потребно унапређивати систем здравствене и социјалне заштите како би он био што поузданији, безбеднији и ефикаснији.

Акредитација је кључна за постизање поменутог степена квалитета здравствене и социјалне заштите. Системи здравствене и социјалне заштите, као и други сектори, имају за циљ да услуге пружају на квалитетан начин како би се задовољиле економске и друштвене потребе, али и потребе у области заштите животне средине и тако постигли врхунски резултати.

Да би системи здравствене и социјалне заштите остваривали врхунске резултате, потребно је да у њих имају поверења сви - пацијенти, њихове породице, законодавци, као и установе које пружају услуге здравствене и социјалне заштите.

Улога акредитације у области здравствене и социјалне заштите је да омогући горе наведено будући да:

•    се акредитацијом постиже да установе, које пружају здравствену заштиту, а које сертификују сертификациона тела у складу са захтевима стандарда којима се дефинишу захтеви за системе менаџмента било да је реч о стандарду ISO 9001, који омогућава да захтеви за квалитет буду у сваком тренутку задовољени, или о стандарду ISO 13485, којим се обезбеђује висок степен квалитета код набавке медицинских средстава, обављају своје активности у складу са глобално прихваћеним захтевима

•    се акредитацијом медицинских лабораторија, која се додељује у складу са захтевима међународних стандарда као што је стандард EN ISO 15189, доказује, применом строгих поступака, свим интересним странама, укључујући и установе, које пружају услугу здравствене заштите, техничка компетентност лабораторија чиме оне добијају међународно признање

•    акредитоване медицинске лабораторије могу да докажу упоредивост, поузданост и еквивалентност резултата мерења на међународном нивоу кроз употребу одговарајућих референтних материјала и метода чиме се побољшава квалитет здравствене заштите  пацијената

•    сертификација, од стране акредитованих сертификационих тела, у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 27001 (менаџмент безбедношћу информација) улива пацијентима поверење у рад установа које поседују личне податке пацијената - што је од суштинског значаја за пружање здравствене и социјалне заштите

•    акредитована контролна тела у области социјалне заштите подижу стандарде због чега клијенти и јавност могу имати поверења да су установе, које пружају ове услуге, биле предмет провере од стране контролних тела у области социјалне заштите као што су: деменција, проблеми са учењем, нега пацијената, ментално здравље и кућно лечење, као и да акредитована контролна тела пружају своје услуге у складу са строгим захтевима стандарда.

Све је већи број студија случаја, независних истраживања и информација, које су сакупљене из целог света, којима се доказује вредност акредитације у области здравствене и социјалне заштите, а исте су доступне на вебсајту publicsectorassurance.org (овај вебсајт су заједнички израдиле међународне организације ISO, ILAC, IAF, IIOC и IEC како би помогле јавном сектору да сазна које су предности спровођења оцењивања усаглашености).

Са ширењем глобалних тржишта, посебно када је реч о медицинским средствима, систем мултилатералних споразума IAF-а (IAF MLA) и ILAC-а (ILAC MRA) помаже свим пацијентима, законодавцима и другим интересним странама да разумеју начин постизања компетентности установа, које пружају здравствену и социјалну заштиту, а које су акредитоване или сертификоване од стране акредитованих сертификационих тела. Без обзира где се налазе, ове установе, које су укључене у систем IAF MLA и ILAC MRA споразума, показују посвећеност постизању врхунских резултата и безбедности што је од суштинског значаја за здравствену и социјалну заштиту.

Поред тога што овај систем гарантује безбедност, он омогућава и ефикасност у раду. Потврђена и верификована еквивалентност, која се добија кроз системе MLA и MRA споразума признатих на глобалном нивоу, омогућава установама, које пружају здравствену и социјалну заштиту, да, у поступку добијања одобрења од законодаваца и током прекограничних активности, користе услуге произвођача и добављача који су већ једном испитали производе како испитивање не би морало да се врши више пута.

Поверење у квалитет пружене здравствене и социјалне заштите је, можда и више него код других услуга, од суштинске важности за оне који ове услуге користе, али и за оне који доносе прописе у овој области. Акредитација лабораторија, контролних и сертификационих тела улива поверење пацијентима и свим интересним странама. Применом стандардизације, законских поступака и акредитације се постиже адекватан ниво квалитета и ефикасности система здравствене и социјалне заштите и то захваљујући примени одговарајућих ресурса из целог света.

Главни догађаји, медијске кампање, као и радионице и семинари ће се дешавати упоредо са прославом Међународног дана акредитације у преко 90 земаља како би јавност била упозната са значајем акредитације када је реч о пружању здравствене и социјалне заштите. Уколико желите да сазнате нешто више, молимо вас да контактирате своје акредитационо тело.

Све детаљније информације потражите на http://ilac.org/, a брошуру, израђену у част прославе Међународног дана акредитације 2015, можете преузети на http://ilac.org/media-centre/world-accreditation-day/.