Навигација

Предавање за студенте ФОН-а

Актуелности

Запослени Акредитационог тела Србије (АТС) успешно настављају серију предавања за све заинтересоване студенте током којих настоје да их информишу о значају акредитације, оцењивању усаглашености и читавој инфраструктури квалитета. Радивоје Николичић, помоћник директора за развој и квалитет, је 1. априла 2015. године одржао предавање у просторијама Факултета организационих наука, Универзитета у Београду, за студенте четврте године (студијска група: Управљање квалитетом) на тему „Mесто и улога АТС-а у националној и међународној инфраструктури квалитета“ током којег је истакнут значај постојања акредитационог тела и спровођења оцењивања усаглашености.

Предавање је отворила доц. др Гордана Пејовић, предметни наставник Факултета организационих наука, која се том приликом захвалила АТС-у што наставља да подржава младе генерације студената који ће једног дана и сами моћи да дају свој допринос у овој области као запослени у акредитованим телима за оцењивање усаглашености (ТОУ) или евентуално као оцењивачи/експерти АТС-а. Предавању је присуствовала и Ана Трајковић, асистент на Катедри за менаџмент квалитета и стандардизацију Факултета организационих наука.


Радивоје Николичић, АТС, са студентима ФОН-а

На самом почетку је истакнут значај оцењивања усаглашености производа, односно стављања безбедних производа на тржиште што је задатак и циљ сваке државе како би се заштитило здравље и безбедност грађана. Такође је истакнуто место акредитације у инфраструктури квалитета и објашњено је ко су главни актери у овој области у Републици Србији, а посебна пажња је посвећена раду међународних организација у овој области на нивоу Европе (EA, CEN/CENELEC/ETSI, EURAMET).

Детаљно је представљен сâм поступак акредитације након подношења пријаве за акредитацију и коначно доделе сертификата о акредитацији заједно са Обимом акредитације. Студенти су такође имали прилику да чују зашто је важно користити симбол акредитације на сертификатима и извештајима, које издају акредитована тела за оцењивање усаглашености, као и комбиноване знакове ILAC MRA и IAF MLA како би означили свој статус акредитације, односно доказали своју техничку компетентност корисницима својих услуга.

Истакнуто је да акредитација доноси вишеструку корист свим заинтересованим странама - акредитованим ТОУ, држави, привреди, потрошачима и трговцима, али да би корист од акредитације била потпуна, потребно је постати пуноправни члан, односно одржати статус пуноправног члана у европској и међународним организацијама за акредитацију, као и статус потписника мултилатералних споразума (ЕА MLA, ILAC MRA, IAF MLA) који АТС има.

Објашњено је шта су биле прекретнице за развој система акредитације у Републици Србији и наглашено је да су то биле: усклађивање система акредитације у Републици Србији са захтевима међународног стандарда ISO/IEC 17011, чланство у поменутим међународним организацијама и последично потписивање мултилатералних споразума о међусобном признавању, а кад је у питању област оцењивања усаглашености у Републици Србији, прекретнице су биле доношење Закона о акредитацији, као и Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености. Наглашено је да Република Србија има акредитационо тело, које испуњава све поменуте услове, о чему сведоче и капацитети АТС-а у смислу броја додељених акредитација и броја запослених, ангажованих оцењивача и техничких експерата у смислу структуре и организације АТС-а, докумената система менаџмента АТС-а, као и места АТС-а у региону ако се узме број додељених акредитација у односу на број акредитација које су доделила акредитациона тела из региона.