Навигација

Светски дан метрологије 2015

Актуелности

Светски дан метрологије прославља се 20. маја када је 1875. године потписана Метарска конвенција. Овај споразум омогућава постојање јединственог система мерења у целом свету. Светски дан метрологије заједнички организују Међународни биро за тегове и мере (International Bureau of Weights and Measures, BIPM) и Међународна организација за законску метрологију (International Organization of Legal Metrology, OIML) у сарадњи са националним метролошким институтима у преко 80 земаља света.

Кнежевина Србија је приступила Метарској конвенцији 21. септембра 1879. године. Приступањем Метарској конвенцији, Кнежевина Србија је преузела обавезу да уведе Међународни систем јединица (SI), да оствари националне еталоне у складу са дефиницијама, које утврђује Генерална конференција за тегове и мере (CGPM), као врховни управни орган Конвенције, као и да периодично пореди српскe еталоне са међународним еталонима које чува Међународни биро за тегове и мере. Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), као наш национални метролошки институт, и данас спроводи обавезе преузете приступањем Метарској конвенцији.

Мерења и светлост

Ове године тема Светског дана метрологије је повезана са темом Међународне године светлости и светлосних технологија, коју је установила Генерална скупштина Уједињених нација (UN), а чији је организатор UNESCO. 2015. година је озваничена као година у којој се славе наука и примена светлости и светлосних технологија. Идеја овакве глобалне манифестације јесте да се укаже на значај светлости и оптичких технологија, колико су оне већ унапредиле квалитет свакодневног живота, али и како могу допринети чистијој будућности.

Метрологија као наука има централну улогу код примене и унапређења светлосних технологија у различитим областима - ефикаснија производња енергије, боље разумевање климатских промена или оптимизација осветљења у градовима.

Национални метролошки институти широм света стално унапређују метрологију као науку и спроводе валидацију нових техника мерења без обзира на ниво прецизности који се захтева. Они такође учествују у поређењима, која организује Међународни биро за тегове и мере, чиме се обезбеђује поузданост резултата мерења широм света.

Многа мерила су предмет обавезне контроле (законска метрологија) као што је то случај са вагама које се свакодневно користе приликом мерења тежине производа, инструментима који мере ниво загађења у животној средини или инструментима којима се мери количина утрошене енергије. Стога је Међународна организација за законску метрологију дефинисала препоруке које имају за циљ усаглашавање и хармонизацију захтева за ову врсту мерила у целом свету.

На овај дан се слави допринос свих људи који, у име свих нас, раде током целе године у међувладиним и националним организацијама.

Све детаљније информације о овом догађају можете пронаћи на следећој адреси:

http://www.worldmetrologyday.org/

или уколико посетите интернет презентацију нашег Националног метролошког института (Дирекција за мере и драгоцене метале):

http://www.dmdm.rs/cr/index.php