Навигација

Студијска посета Националном метролошком институту Аустрије

Актуелности

Студијска посета Националном метролошком институту Аустрије (Bundesamt für Eich - und Vermessungswesen, BEV), је организована у периоду од 17.11.2014. до 21.11.2014. године у оквиру пројекта техничке помоћи Републике Немачке институцијама инфраструктуре квалитета у Републици Србији.

Организатор ове обуке је био Немачки национални метролошки институт (Physikalisch Technische Bundesanstalt, PTB) у сарадњи са Physico Techical Testing Service (PTP) који је у саставу  BEV-а, док је BEV био домаћин студијске посете.

Обуку су похађали запослени из Дирекције за мере и драгоцене метале, ДМДМ (6), Министарства привреде (1) и Акредитационог тела Србије (2).

Обука је обухватила студијску посету нотификованом телу BEV, презентације и дискусије везане за примену MID и NAWI директива, дискусију о модулима B, D, G и F, као и посету лабораторијама за проток, масу, електричне величине и таксиметре.

Представници Акредитационог тела Србије на овој обуци били су Александра Николић и Милан Савић.


Учесници обуке