Навигација

Радионица „Exchange of experience of lead assessors (ISO/IEC 17020)“

Актуелности

У периоду од 23. до 24. октобра 2014. године у Београду је одржана радионица под називом „Exchange of experience of lead assessors (ISO/IEC 17020)“ у организацији Акредитационог тела Србије (АТС) у оквиру PTB пројекта „Promotion of regional cooperation in South Eastern Europe in the field of Quality Infrastructure”.

Основни циљ радионице је био да водећи оцењивачи размене искуства у вези примене, тумачења и начина оцењивања захтева новог издања стандарда ISO/IEC 17020, Оцењивање усаглашености – Захтеви за рад различитих тела која обављају контролисање.

Радионица је обухватила следеће теме:

•    оцењивање захтева у вези овлашћења и одговорности додељених особљу контролног тела;

•    структура извештавања унутар контролног тела;

•    идентификација ризика по непристрасност контролног тела;

•  начин оцењивања контролних тела уколико шема контролисања садржи и захтеве за оцењивање система менаџмента;

•    управљање записима о контролисању;

•    интерне провере и захтеви за особе које спроводе исте;

•    садржај извештаја о контролисању и следљивост до контролора који је извршио контролисање;

•    коришћење опреме од стране два или више контролних тела.

Радионици су, поред представника АТС-а, присуствовали и представници акредитационих тела из региона.