Навигација

Одржана седница Управног одбора АТС-а

Актуелности

Управни одбор Акредитационог тела Србије у саставу: председник Недељко Пантић, чланови: мр Владимир Миленковић, др Предраг Поповић, и др Љубинка Глигић, је на својој првој седници, одржаној 13. новембра 2014. године:

-    усвојио Пословник о раду Управног одбора који регулише начин рада и одлучивања управног одбора;

-    донео Програм о изменама и допунама Програма рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2014. годину, сходно Закону о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014), а у циљу усклађивања са висином средстава намењених за финансирање Акредитационог тела Србије;

-    донео Правилник о радним односима и зарадама запослених у Акредитационом телу Србије. Овај Правилник је израђен у складу са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 75/2014)  и садржи одредбе које се тичу права, обавеза и одговорности из радног односа, заштити запослених, зарадама, накнадама и другим примањима запослених и престанку радног односа запослених у Акредитационом телу Србије;

-    дао сагласност на склапање Споразума о сарадњи у области акредитације између Словачког акредитационог тела (SNAS) и Акредитационог тела Србије (АТС), сходно члану 17. Статута Акредитационог тела Србије, према којем Управни одбор даје сагласност о склапању билатералне и мултилатералне сарадње са другим акредитационим телима, односно регионалним и међународним оргнизацијама за акредитацију.


Седница Управног одбора АТС-а