Навигација

АТС потписао нови IAF MLA споразум (сертификација система менаџмента)

Међународне активности

Акредитационо тело Србије (АТС) је 2012. године потписало мултилатерални споразум о међусобном признавању еквивалентности система акредитације (ILAC MRA) у оквиру Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC) за области еталонирања, испитивања и контролисања, односно мултилатерални споразум о међусобном признавању еквивалентности система акредитације (IAF MLA) у оквиру Међународног форума за акредитацију (IAF) за област сертификације производа. Након тога АТС је наставио са проширењем обима својих активности и потписао нови IAF MLA споразум за област сертификације система менаџмента што је потврђено резолуцијом број 2014-16, која је усвојена током годишњег скупа ILAC-а и IAF-а одржаног у Ванкуверу, Канада, у периоду од 8. до 17. октобра 2014. године.

Потписивање новог IAF MLA споразума било је могуће након формалног потписивања новог EA MLA споразума 27. маја 2014. године на 33. заседању Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА) који је, поред области испитивања, еталонирања, контролисања и сертификације производа, укључио и области сертификације система менаџмента и сертификације особа.

 

Током 28. заседања Генералне скупштине IAF-а (IAF General Assembly – GA), која је одржана у периоду од 15. до 17. октобра 2014. године, донето је 25 резолуција од којих су најзначајније следеће:

- резолуција о проширењу постојећег IAF MLA споразума за већи број акредитационих тела међу којима је и Акредитационо тело Србије (АТС) како би исти укључио и сертификацију система менаџмента

- резолуција којом је потврђен статус стандарда ISO 14001:2015 као нормативног документа за који је дефинисан прелазни период (три године од дана објављивања)

- резолуција којом је потврђен статус документа ISO/IEC 17021-1:2015 као нормативног документа при чему је дефинисан прелазни период за примену овог документа (две године од дана његовог објављивања)

- резолуција којом којом је потврђен статус стандарда ISO 50001 и ISO 50003 као стандарда за сертификацију и акредитацију у области система управљања енергијом при чему је дефинисан прелазни период за примену ових стандарда од три године од дана њиховог објављивања (14. октобар 2014. године)

- резолуција о потписивању IAF MLA споразума за акредитациона тела Казакстана (NCA) и Шри Ланке (SLAB)

- резолуција о проширењу IAF MLA споразума који ће сада укључити акредитацију GHG верификатора (главни обим: ISO 14065)

- резолуција о именовању Тревора Неша (Trevor Nash, ABCB) као представника Удружења тела за оцењивање усаглашености на период од три године (мандат се завршава 2017. године), као и о истеку мандата у 2015. и 2016. години.

На 18. седници Генералне скупштине Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC General Assembly – GA), која је одржана у периоду од  од 15. до 17. октобра 2014. године, усвојене су 24 резолуције од којих су најважније следеће:

-  резолуције којима се потврђује статус придруженог члана Акредитационог тела Саудијске Арабије (GCC) и Акредитационог тела Украјине (NAAU), односно проширење обима ILAC MRA споразума за Акредитационо тело Египта (EGAC)

- резолуције којима се потврђује пријем у чланство, односно проширење обима ILAC MRA споразума за већи број АТ (OAA, ONAC, CYSAB, EGAC, RENAR, TUNAC, NAAU), као и статус заинтересоване стране (Stakeholder) за IRI (Industrial Research Institute), Либан

- резолуција којом се усваја буџет за 2015. годину

- резолуција којом се усвајају документи ILAC Membership Fees Procedure (Ag 06.5a ILAC Membership Fees Procedure Revised 14 Oct 2014) и ILAC MRA Mark Registration Procedure при чему ће одредбе о окончању споразума (termination clauses) из документа ILAC Membership Fees Procedure ступити на снагу 1. јануара 2015. године

- резолуција којом се потврђује проширење ILAC MRA споразума на област акредитације ПТ провајдера, а  пријаве ће бити прихваћене чим се ажурирају нови документи којима се дефинише питање колегијалног оцењивања на нивоу ILAC-а

- резолуције којима се потврђује да је повучен документ ILAC G12:2000 Guidelines for the Requirements for the Competence of Reference Material Producers, односно документ ILAC-G9:2005 Guidelines for the Selection and Use of Reference Materials након објављивања ISO Guide 33 Reference materials-Good practice in using reference materials

- резолуција којом је потврђено именовање следећих чланова Извршног одбора ILAC-а на период од две године:

Peter Unger - председавајући
Merih Malmqvist Nilsson – заменик председавајућег
Ileana Martinez – Комитет за дефинисање процедура за спровођење мултилатералног споразума
Regina Robertson – Комитет за акредитацију
Arne Lund – Комитет за контролна тела
Jon Murthy – Комитет за маркетинг и комуникације
Liliane Somma – Комитет за подршку заједничком развоју
Etty Feller – Комитет за колегијално оцењивање (MRA)
Steve Sidney – Комитет за лабораторије

Током годишњег скупа у Ванкуверу је одржана и седница Заједничке генералне скупштине ILAC-а и IAF-а на којој је усвојено 5 заједничких резолуција од којих су најзначајније следеће:

- резолуције 2 и 3 (JGA Vancouver Resolutions) у којима се наводи да су потписани нови Меморандуми о разумевању између OIML-а, ILAC-а и IAF-а, односно између UNIDO-а, ILAC-а и IAF-а.