Навигација

Одржан састанак радне групе EA-LC/WG ILC’s calibration

Међународне активности

20. састанак Радне групе ЕА за међулабораторијска поређења у области еталонирања (EA-LC/WG ILC’s calibration) одржан је у периоду од 28.10.2013. до 29.10.2013. године у Ослу, Норвешка. Организатор састанка било је Акредитационо тело Норвешке (Norwegian Accreditation, NA). Састанком је председавао Martin Czaske, координатор ове Радне групе.


На састанку су представљени статуси текућих ПТ активности и регионалних међулабораторијских поређења према плану који је у ранијем периоду дефинисан. Састанку је присуствовала Simona Klenovska, представник Чешког метролошког института акредитованог према стандарду ISO/IEC 17043, а у циљу представљања резултата ПТ шеме из области акцелерометрије (Лабораторија за еталонирање Техничког опитног центра учествовала је у овој ПТ шеми).


Извршена је ревизија петогодишњег плана регионалних међулабораторијских поређења и усвојен предлог међулабораторијских поређења и ПТ активности. Детаљно су анализирани протоколи достављени од ПТ провајдера који се односе на планиране ПТ активности.


Изабрани су ПТ провајдери за поједине области еталонирања, a почетак ПТ активности планиран је за 2014. годину и то за: платинске отпорне термометре, наизменичну струју, проток, капацитивност и индуктивност, уређај са клипом и теговима (pressure balance), термопар, DC – електрична отпорност.


Предложени су протоколи за торзију и S параметре.


Акредитациона тела ће бити у могућности да предложе учешће одређеног броја лабораторија за еталонирање.


Листа потенцијалних ПТ провајдера је ажурирана и биће доступна лабораторијама за еталонирање.


Предложена је сарадња са представницима националних метролошких института.


Присутни су добили задатак да истраже број лабораторија у области еталонирања мерила запремине – пипете, јер је потребно да се предложи протокол за ову ПТ активност.


29.10.2013. године одржан је заједнички састанак са представницима лабораторија за испитивање. Током овог састанка требало је да се размотре могућности везане за добијање информација од ПТ провајдера (у организацији ЕА) о лабораторијама, које имају негативне резултате учешћа у ПТ активностима, како би акредитациона тела могла да оцене адекватност корективних мера.


У раду радне групе је испред АТС-а учествовала Александра Николић.