Навигација

Тим оцењивача ЕА спровео поновно колегијално оцењивање АТС-а

Актуелности

Акредитационо тело Србије (АТС) је током прошле седмице било предмет поновног колегијалног оцењивања тима оцењивача Европске организације за акредитацију (ЕА) у складу са процедуром ЕA-2/02 M: 2011 EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement (Annex 9) и захтевом који је АТС поднео крајем 2012. године за проширење постојећег мултилатералног споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације у оквиру ЕА (EA MLA) на област сертификационих тела за сертификацију система менаџмента и сертификационих тела за сертификацију особа.


Поновно колегијално оцењивање спроведено је у периоду од 9. до 13. септембра 2013. године са циљем провере усклађености успостављеног система акредитације са захтевима стандарда ISO/IEC 17011, одговарајућим захтевима европске регулативе (Уредба (ЕЗ) бр. 765/2008), као и смерницама и упутствима међународних организација за акредитацију ( EA, ILAC и IAF).


Поред оцењивања у седишту АТС-а, извршено је и осведочење у рад тимова за оцењивање АТС-а током 11 оцењивања тела за оцењивање усаглашености (2 лабораторије за испитивање, 2 лабораторије за еталонирање, 2 сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, 1 сертификационо тело за сертификацију производа, 1 сертификационо тело за сертификацију особа, 2 контролна тела и 1 медицинска лабораторија).


У складу са поменутом процедуром ЕА, а након добијања нацрта извештаја тима оцењивача ЕА, АТС ће предложити спровођење адекватних мера како би отклонио утврђене неусаглашености и забринутости. Након усвајања предлога корективних мера од стране тима ЕА биће завршен извештај и послат секретаријату Савета за мултилатералне споразуме ЕА (EA MAC) који ће формирати Радну групу (Task Force Group) како би иста доставила своје мишљење свим члановима ЕА. На састанку EA MAC савета биће извршена анализа како извештаја тима оцењивача ЕА тако и извештаја Радне групе ЕА и верујемо да ће већином гласова бити донета одлука о потписивању мултилатералног споразума између АТС-а и ЕА који ће сада, поред предлога за одржавање статуса потписника EA MLA споразума за области лабораторија за испитивање, лабораторија за еталонирање, медицинских лабораторија, контролних тела и сертификационих тела за сертификацију производа, укључити и област сертификационих тела за сертификацију система менаџмента и сертификацију особа.