Навигација

Покретање поступка МЛП из области димензионих величина и акустике

Обавештења

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Група за димензионе величине и акустику, планира да у наредном периоду организује међулабораторијска поређења (МЛП) у области димензионих величина (за еталонирање граничних планпаралелних мера дужине механичким компаратором) и у области акустике (за еталонирање акустичких калибратора и за еталонирање мерила нивоа звука).


Све заинтересоване лабораторије из земље и региона, које желе да учествују у поменутим поређењима, ПТ шемама, могу да се пријаве најкасније до 31.10.2013. године на e-mail: office@dmdm.rs или zelenika@dmdm.rs (за област димензионих величина) и maja@dmdm.rs (за област акустике).

У зависности од броја заинтересованих лабораторија, ДМДМ ће накнадно одредити датум почетка наведене активности.