Навигација

Нови документ АТС-а за сертификацију производа у области органске производње

Промена документације

У претходном периоду Акредитационо тело Србије (АТС) је формирало Радну групу која је израдила документ АТС-УП26, Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње


Овим документом се утврђују критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања тела за оцењивање усаглашености која спроводе сертификацију производа у области органске производње у складу са прописима којима је регулисана органска производња у Републици Србији и/или сертификацију у области органске производње у складу са референтним документима и мерама контроле који су еквивалентни са ЕУ регулативом.


Овај документ је намењен свим учесницима у поступку оцењивања тела за оцењивање усаглашености која спроводе сертификацију производа у области органске  производње.