Навигација

Одржана обука "EU Organic Farming"

Обавештења

У периоду од 8. до 10. маја 2013. године одржана је у Скопљу обука под називом "EU Organic Farming: Criteria for Accreditation by National Organisations" у организацији PTB пројекта и Института за акредитацију Републике Македоније (ИАРМ). Обуци су присуствовали представници акредитационих тела Србије, Македоније, Црне Горе, Турске, Албаније и Косова (УН 1244).


Учесници су упознати са системом, који се односи на увоз производа у ЕУ, са напоменом да ће систем са увозним дозволама престати да се примењује од 01.07.2014. године. Током обуке су презентоване специфичности код оцењивања сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње у односу на захтеве EN 45011 / ISO/IEC 17065, као и процедуре које се односе на послове контролисања и сертификације у односу на Уредбу Савета (ЕЗ) бр. 834/2007 (Council Regulation (EC) No 834/2007, on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91) и пратећим правилима за имплементацију.


Током реализованих радионица у оквиру обуке представници акредитационих тела су презентовали тренутно стање и успостављене системе у области органске производње у својим земљама.


Обуци је испред Акредитационог тела Србије присуствовао Никола Костић.


Учесници обуке