Навигација

Објављен Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем

Обавештења

У „Службеном гласнику РС”, број 17/13 од 21. фебруара 2013. године објављен је Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем, који ступа на снагу 1. марта 2013. године.
 
Овим правилником, којим је транспонована Директива 2009/23/EC која се односи на ваге са неаутоматским функционисањем (Non-Automatic Weighing Instruments – NAWI), ближе се прописују захтеви за ваге са неаутоматским функционисањем, поступци оцењивања усаглашености, означавање, исправе о усаглашености и друга документација која прати ваге са неаутоматским функционисањем на тржишту, као и услови које мора да испуни именовано тело које спроводи поступак оцењивања усаглашености.