Навигација

Посета експерата са GIZ/ACCESS пројекта

Сарадња

У оквиру пројекта билатералне подршке немачке владине организације за техничку помоћ, GIZ/ACCESS „Стратегија развоја инфраструктуре квалитета“, 14. фебруара ове године, у посети Акредитационом телу Србије (АТС) били су Thomas Schluter и Tilman Denkler, експерти из Немачке.

Поред активности израде Стратегије са препорукама за унапређење инфраструктуре квалитета и Акционог плана за њено спровођење, у оквиру пројекта је предвиђен и уравнотежен развој свих компоненти инфраструктуре квалитета, односно пружање подршке свим институцијама у овој области – АТС -у, Дирекцији за мере и драгоцене метале и Институту за стандардизацију Србије.

Како би била реализована подршка АТС -у, на овом састанку се разговарало о потребама АТС -а и могућностима пружања адекватне теничке помоћи од стране експерата из пројекта. Од посебног значаја је било ангажовање ових врсних стручњака из Немачке у анализи Извештаја тима оцењивача ЕА и Извештаја радне групе Савета за мултилатералне споразуме ЕА (Task-Force Group), ради спровођења одговарајућих мера у циљу потписивања мултилатералног споразума и за акредитацију сертификационих тела за системе менаџмента.
 


Наталија Јовичић Зарић, Thomas Schluter, Tilman Denkler и Дејан Крњаић