Навигација

Завршна конференција пројекта ЕУ

Сарадња

У петак 17. децембра 2010. године је у просторијама Привредне коморе Србије одржана завршна конференција пројекта ЕУ „Техничка помоћ институцијама инфраструктуре квалитета у Републици Србији“. 

Циљ пројекта је промовисање законских институционалних реформи у области инфраструктуре квалитета у Републици Србији у складу са правним тековинама ЕУ и условима за ступање у чланство у СТО.

Извођач пројекта је Конзорцијум AFNOR - Француска асоцијација за стандардизацију, Дански фонд за акредитацију и метрологију (DANAK), Институт за квалитет и метрологију Словеније (SIQ) и Лабораторија за метрологију и квалитет Електротехничког факултета Универзитета у Љубљани. Пројекат је објединио 4 кључне компоненте: Сектор за инфраструктуру квалитета и оцењивање усаглашености у Министарству економије и регионалног развоја (МЕРР), Институт за стандардизацију Србије (ИСС), Акредитационо тело Србије (АТС) и Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ).

Скуп је отворила Јелена Поповић, помоћник министра, МЕРР, која је том приликом представила резултате постигнуте током имплементације пројекта (септембар 2008 – децембар 2010.) чиме је повећана конкурентност наше привреде и индустрије. Након њеног излагања присутнима се обратио Хозе Антонио Гомез, шеф Оперативног одсека Делегације ЕК у Републици Србији, који се том приликом захвалио МЕРР-у и Привредној комори Србије и изразио задовољство што су сви циљеви пројекта испуњени. Гомез је рекао да инфраструктура квалитета има значајно место у Европи када је реч о слободном кретању роба, али је и напоменуо да су одговори на питања из Упитника, чије је попуњавање један од услова за стицање статуса кандидата за чланство у ЕУ, већ припремљени (Поглавље 3 – Слободно кретање роба). Циљ овог пројекта, који финансира Европска унија, је унапређење капацитета и стручности у области инфраструктуре квалитета, али и усклађивање са правном тековином ЕУ.

Значај пројекта и његов успех су потврдили предствавници институција које су биле корисници пројекта – АТС, ДМДМ и ИСС. Др Дејан Крњаић, директор АТС-а, на почетку свог излагања је истакао значај сарадње између кључних учесника пројекта (МЕРР, ИСС, ДМДМ и АТС) и колико је било важно изменити оригиналан текст Пројектног задатка (Компоненте 3) како би се узела у обзир чињеница да је ситуација, у односу на период када је Пројектни задатак писан, измењена. Др Крњаић је нагласио да је захваљујући пројекту систем менаџмента квалитетом АТС-а постао ефикаснији, јер су и процедуре АТС-а унапређене. Овим је олакшана припрема за „колегијално оцењивање“ које ће спровести тим за оцењивање Европске организације за акредитацију (ЕА) на пролеће 2011. године. Уколико налази тима за оцењивање ЕА буду позитивни, доћиће до потписивања споразума о међусобном признавању (MLA) како би сертификати, издати у Републици Србији, били признати у целој Европи. По речима др Крњаића посета Акредитационом телу Грчке (ESYD), као потписнику MLA споразума, је у многоме помогла запосленима у АТС-у да се припреме за поменуто колегијално оцењивање и унапреде начин рада. Захваљујући експертима, који су радили на пројекту, спроведене су неопходне обуке запослених и екстерних оцењивача АТС-а, а израђени су и нови прописи у овој области (од којих је најважнији Закон о акредитацији). На крају свог излагања др Крњаић се захвалио запосленима на пројекту и Делегацији ЕК на пруженој техничкој подршци и оствареним резултатима.

Борис Лаштро, помоћник директора ДМДМ-а, представио је резултате постигнуте у области метрологије и истакао да су захваљујући међулабораторијским поређењима утврђени прави капацитети лабораторија од којих су две лабораторије (једна за еталонирање и једна за испитивање) започели процес акредитације који би требало да се заврши у јануару 2011. године.

ИСС-у су том приликом уручени сертификати о усаглашености успостављеног интегрисаног система менаџмента са захтевима стандарда ISO 9001:2008 (SRPS ISO 9001:2008) и ISO/IEC 27001:2005 (SRPS ISO/IEC 27001:2009), који је успостављен захваљујући помоћи коју је ИСС примио у оквиру овог пројекта. Према доступним информацијама, ИСС је највероватније прва национална организација за стандардизација у свету која је успоставила и сертификовала систем менаџмента сигурношћу информација према стандарду ISO/IEC 27001:2005. Мр Иван Крстић, директор ИСС-а је представио и друге спроведене активности у оквиру пројекта као што је дизајн и постављање модерног вебсајта. Он је истакао да је у многоме извршена припрема ИСС-а за ступање у пуноправно чланство у међународним организацијама за стандардизацију - CEN и CENELEC, као и да је однос ИСС-а према корисницима и заинтересованим странама у знатној мери унапређен. На крају свог излагања мр Крстић је уручио плакете представницима Делегације ЕК и AFNOR-а, као и вођи пројекта (dr George Tsorbatzoglou) и експерту из Института за стандардизацију Бугарске (Ивелин Буров) у знак захвалности због постигнутих резултата у области стандардизације.
.   
George Tsorbatzoglou, вођа тима пројекта, је дао сумарни преглед техничких података, везаних за пројекат, и остварених резултата и нагласио колико је добра сарадња и комуникација са корисницима пројекта била важна за несметану имплементацију циљева пројекта. Такође је истакао да је након израде Уводног извештаја број експерт дана морао да се повећа за 20% како би сви циљеви пројекта били остварени.

Конференцију је затворио Миодраг Дуганџија, који се обратио присутнима у име МЕРР-а, и том приликом се захвалио на донацији, коју је ЕУ издвојила за имплементацију пројекта, али и доприносима свих запослених на пројекту. 

 


Јелена Поповић, МЕРР, Хозе Антонио Гомез, Делегација ЕК и Биљана Поповић,  Делегација ЕК

Витомир Фистер, George Tsorbatzoglou и Ивелин Буров

др Дејан Крњаић, мр Бојан Лаштро и мр Вида Живковић

др Дејан Крњаић