Навигација

Начин израде техничких прописа

Семинари

У  оквиру пројекта «Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији» финансираног од стране Европске уније у сарадњи са Министарством економије и регионалног развоја (МЕРР) одржани су семинари од 16. до 19. новембра, на тему: Инфраструктура квалитета - Начин израде техничких прописа.

Др Петер Вртачник и мр Ирена Можек Гргуревич, експерти из Министарства економије Републике Словеније пренеће своја досадашња искуства израде техничких прописа својим колегама из Министарства економије и регионалног развоја (МЕРР),  пре свега, код преузимања техничког права ЕУ у национални правни поредак. Током семинара обрадиће се и теме везане за припрему и израду прописа, као и за инструменте за њихово побољшање. Посебно ће бити речи о обавези пријављивања техничких прописа у припреми и биће представљени Уредба о поступку пријављивања и начину информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање усаглашености и стандарде, која ће дефинисати оквир за спровођење пријављивања техничких прописа и стандарда у фази припреме, надлежним међународним телима, као и поступање надлежних органа у Републици Србији по пријему иностраних пријава других држава, као и софтвер ТЕХНИС, као техничка подршка целокупном систему.

Презентација др Петера Вртачника и мр Ирене Можек Гргуревич, Министарство економије, Република Словенија - Начин израде техничких прописа - искуства Словеније

Презентација Витомира Фистера - Правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ, семинар Инфраструктура квалитета - начин израде техничких прописа

Презентација Тање Димитријевић, Министарство економије - Транспоновање директива у правни систем републике Србије - искуства МЕРР-а у транспоновању директиве 2006/95/ЕЗ

Презентација Николе Мирковића, Министарство економије - Примена Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености и подзаконских аката

Презентација Николе Мирковића, Министарство економије - Припрема за израду прописа - општи постулати

Презентација Биљане Томић, АТС - Улога акредитације и позивање на акредитацију у техничким прописима

Презентација Тање Петровић и Миодрага Дуганџије, Министарство економије - Уредба о поступку пријављивања и начину информисања који се односе на техничке прописе