Навигација

ЈУСК Међународна конвенција о квалитету 2010

JUSK

У оквиру традиционалне манифестације ЈУСК – Међународна конвенција о квалитету 2010. године, 3. јуна  (четвртак) 2010. године од 11.00 до 14.30 сати, Машински факултет у Београду, Краљице Марије 16, сала CeNT на првом спрату, одржаће се Друга специјална конференције "Национални систем акредитације - стање и будући развој".

Директор Акредитационог тела Србије, др Дејан Крњаић отвориће ће поздравним говором Другу специјалну конференцију у оквиру ЈУСК - Међународне конвенције о квалитету, која ће се након тога одвијати у два дела.

У првом делу конференције ће бити представљени нови технички пописи у Републици Србији, као и искуства из Европске уније на примени директива о безбедности машина. Овај део конференције биће одржан у оквиру пројекта ЕУ «Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији».

Теме првог дела конференције су:
- Задаци Министарства економије и регионалног развоја на подручју инфраструктуре квалитета и именовања тела за оцењивање усаглашености – садашње стање и планови за будућност, Јелена Поповић, помоћник министра МЕРР;
- Улога тела за оцењивање усаглашености машина и захтеви за њихову нотификацију, др Мирко Ђапић, експерт из области новог приступа – безбедности машина;
- Искуства Словеније из рада нотификованог тела на подручју машинске директиве, Јанез Фурлан, експерт из Словеније из области новог приступа – безбедности машина.

Други део конференције је посвећен новим активностима АТС-а, значају обезбеђења квалитета резултата испитивања путем међулабораторијских поређења и ПТ шема, као и  добровољним шемама сертификације.

Теме које ће бити презентоване у другог делу конференције су:

- Колегијално оцењивање АТС-а, корак ка Европи, др Дејан Крњаић;
- Значај ПТ шема, Душанка Сантовац;
- Добровољне шеме сертификације-концепт, Раде Ђуричић.

Котизација износи 2.000,00 динара и уплаћује се на рачун ЈУСК-а број: 105-1039-16, АИК Банка Ниш, Филијала Београд са назнаком „за Другу специјалну конференцију - Национални систем акредитације“.

Контакт особа у ЈУСК-у је Тамара Стојиљковић, телефон 011 32 36 266, e-mail jusk@eunet.rs