Навигација

3. састанак хоризонталног комитета ЕА (ЕА HHC)

Међународне активности

У Борасу, Шведска, у периоду од 22. до 23. марта 2010. године, одржан je 3. састанак хоризонталног комитета (ЕА HHC) Европске организације за акредитацију, у организацији акредитационог тела Шведске (SWEDAC).


Циљ рада овог Комитета је хармонизовање приступа у примени захтева стандарда ISO/IEC 17011 и Уредбе о захтевима за акредитацију и тржишни надзор (765/2008) од стране националних акредитационих тела.

Током првог дана састанка представљене су следеће теме и донети су одговарајући закључци:
-  нацрт документа који даје објашњења у вези става ЕА када је прекогранична акредитација у питању. Многе недоумице се јављају приликом примене приступа прекограничне акредитације, нарочито у раду акредитованих сертификационих тела која имају своја представништва и/или делове правних лица у другим државама. Документ ће, након одређених корекција, бити на располагању свим акредитационим телима за дискусију;
- предлог измене смернице ЕА-3/09 која се односи на надзор и поновно оцењивање акредитованих организација; радна група ће га преиспитати још једном, јер садржи понављање захтева ISO/IEC 17011 што је по мишљењу комитета непотребно;
- флексибилни обим и обими нотификованих тела; приказана је лепеза начина на који акредитациона тела Европе приказују обиме нотификованих тела за исте директиве и још једном је исказана потреба да је неопходно унифицирати начин њиховог приказивања; различите недоумице у примени флексибилног обима акредитације су присутне, али је након радионице која је одржана у Прагу у новембру 2009. године дошло до разрешења појединих дилема;
- независност акредитационих тела која су владине организације, нарочито са аспекта могућег утицаја осталих делова владе на њихов рад, непристрасност и независност; ISO PAS 17001 може бити од велике помоћи када се анализирају могући утицаји на независност акредитационих тела.
- разрешење дилема у вези примене документа IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements: Application of ISO/IEC 17011:2004.

Други дан састанка био је посвећен развоју шема и принципима признавања у оквиру ЕА MLA, као што су: шема акредитације ради задовољења захтева ЕС Regulation 692/2008 (моторна возила), FSSC 22000 (Certification scheme for food safety systems in compliance with ISO 22000: 2005 and BSI-PAS 220: 2008), Synergy PRP 22000:2009 (Food safety management systems – Prerequisite programmes (PRP requirements) for any organization in the food chain, GLOBALGAP, сертификација ECRIN база података (ECRIN- European clinical research infrastructures network), акредитација у облати железничког саобраћаја у оквиру European Railway Agency, сертификација FAMI (European Feed Additives and PreMixtures), FoS (Friend of the sea), шема ЕОQ за сертификацију оцењивача и менаџера система квалитета.

ЕА HHC комитет је одговоран и за преиспитивање и формирање одређеног броја ЕА смерница као што су ЕА-2/13 и ЕА-2/11 (Политика ЕА у вези акредитације тела за оцењивање усаглашености за CAS (шеме оцењивања усаглашености) па је и о њима вођена дискусија током овог састанка. Усвојен је план и програм рада за 2010. годину.