Навигација

19. седница комитета ЕА IС и ЕА СС

Међународне активности

У периоду од 23. до 25. фебруара у Истамбулу, Турска, одржани су 19. састанак комитета за контролна тела (ЕА IС) и 19. састанак комитета за сертификацију (ЕА СС) Европске кооперативе за акредитацију у организацији акредитационог тела Турске (TURKAK).

На састанку ЕА IС, на иницијативу новоименованог председавајућег, водила се дискусија о стратегији рада овог комитета у следећем периоду. После конструктивне дискусије присутни су се сложили да су даљи правци рада комитета везани за:

- ревизију стандарда ISO/IEC 17020
- сарадњу са ILAC и IAF кроз JIG
- размену искустава (у смислу хармонизоване примене захтева и сарадње између акредитационих тела)
- исказивање обима акредитације (укључујући и флексибилне обиме)
- улогу контролних тела у законским оквирима и оквирима директива ондносно као нотификационих тела
- нове области контролисања
- обуке за особље акредитационих тела и сл.

Такође, дискутовало се о потреби да се успостави упутство у вези оцењивања контолних тела типа А за надзор контролних тела која врше контролисање за сопствене потребе у области ADR-а, а које ће од јула 2011. године бити обавезно према пропису (RID/ADR 2009), о статусу одговора (информативни или обавезујући) на питања до којих се дошло у претходним годинама рада комитета, о потреби да се дефинише која активност је најближа модулу из директиве у смислу идентификације, где је стандард ISO/IEC 17020 адекватан конкретном модулу, као и о могућности преузимања кључних речи са листе која је успостављена за сертификциона тела за сертификацију производа.

Разматрана су и питања која су била делегирана за овај састанак од стране учесница ЕА IС, а у вези са: начином испуњења захтева 7.5. стандарда ISO/IEC 17011, оцењивањем организација које имају једног запосленог, случајевима када се законодавством предвиђа да организација ради истовремено и послове одржавања и контролисања.

Током припремног састанка ЕА СС вођена је дискусија о документу ЕА 6/02 и  потреби постојања објашњења примене стандарда EN 45011 и ISO/IEC 17021 у примени  ISO 3834 приликом сертификације поступка заваривања. Такође су одржана два округла стола у вези исказивања обима акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента (неопходности исказивања преко ЕА и NACE кодова истовремено) и  праксом акредитационих тела у одређивању потребног броја осведочења при оцењивању сертификационих тела за сертификацију система менаџмента и коришћењу извештаја локалног националног акредитационог тела у сврхе страног националног акредитaционог тела.

На ЕА СС презентован је план рада ЕА СС који је одобрен од GA и који обухвата између осталог и развој акредитационих шема за GLOBAL GAP, ISO 22000, особље ЕОQ; давање улаза за развој и имплементацију секторских шема и EU директива у светлу сертификационих активности, упутстава за EMAS и друге шеме у вези заштите животне средине, упутстава за обим за EU Regulation 834/2007 for Organic Farming (Food WG); дискусије у вези са потребом упутстава у области пољопривреде и хране, дискусије о коришћењу ISO 14065 за акредитацију GHG верификатора, мониторинг над применом ЕА-2/17 и организацију у размени искустава (осведочење, прекогранична акредитација итд.).

Презентовани су и резултати рада радних тела и радних група који се односе на сертификацију у области хране, ЕМS и групе задужене за израду документа који се односи на кодове сертификационих тела за производе.