Навигација

Споразум о сарадњи у области акредитације АТС - БАТА

Сарадња

У складу са Споразумом о слободној трговини у Централној Европи - CEFTA 2006 и отклањања непотребних препрека у трговини, Акредитационо тело Србије потписало је 24. фебруара 2010. године са Институтом за акредитирање Босне и Херцеговине (БАТА) Споразум о сарадњи у области акредитације.

Циљ споразума је обезбеђивање сталне сарадње и активно учешће оба акредитациона тела у развоју и унапређењу процеса акредитације у обе државе.

У оквиру овог споразума потписнице су се обавезале да ће сарађивати у области акредитације лабораторија које обављају испитивање и еталонирање, тела која обављају сертификацију производа, система управљања, особља и контролних организација. Сарадња ће бити реализована кроз активности размене информација и документације у области акредитације, заједничког организовања семинара и конференција, узајамног обучавања кадрова, размену очењивача и техничких експерата, обављање заједничког оцењивања и заједничког учествовања у међулабораторијским поређењима.

Споразум о сарадњи потписали су испред Акредитационог тела Србије - директор др Дејан Крњаић, а испред Института за акредитирање Босне и Херцеговине – директор др Жарко Петровић.проф. др Слободан Петровић, председник УО АТС-а, др Жарко Петровић, директор БАТА и др Дејан Крњаић, директор АТС-а

др Жарко Петровић, директор БАТА и др Дејан Крњаић, директор АТС-а

Самом потписивању претходио је састанак на коме су присуствовали директори акредитационог тела из окружења, др Жарко Петровић, директор БАТА, др Трпе Ристоски, директор ИАРМ, проф. др Здравко Кривокапић, предедник УО АТЦГ, проф. др Слободан Петровић, председник УО АТС-а, др Дејан Крњаић, директор АТС-а, мр Наталија Јовичић Зарић, заменик директора АТС-а и експерти из ЕУ: Витомир Фистер, задужен за област акредитације и оцењивања усаглашености у оквиру националног програма CARDS 2006 – Техничка помоћ институцијама у области инфраструктуре квалитета у Србији, Леон Кос, Словеначки институт за квалитет и метрологију и Ирена Можек Гргуревич, Министарство економије Републике Словеније, који ће на сутрашњем семинару за акредитоване организације одржати предавање на тему законодавства ЕУ.

Састанак је одржан у циљу  унапређења досадашње сарадње између акредитационих тела Србије, Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе, на коме је било речи о раду националних акредитационих тела и анализи постојећег стања, као и о модалитетима унапређења будуће сарадње у сегментима у којима је она могућа и потребна (размена информација и документације у области акредитације,  организовање семинара и конференција, обучавање кадрова, размена очењивача и техничких експерата, обављање заједничког оцењивања).др Трпе Ристоски, Витомир Фистер, Ирена Можек Гргуревич, Леон Кос, др Дејан Крњаић, мр Наталија Јовичић Зарић, др Жарко Петровић, проф. др Слободан Петровић и проф. др Здравко Кривокапић

др Трпе Ристоски, Витомир Фистер, Ирена Можек Гргуревич и Леон Кос

др Дејан Крњаић, мр Наталија Јовичић Зарић и др Жарко Петровић

др Жарко Петровић, проф. др Слободан Петровић и проф. др Здравко Кривокапић