Навигација

Радионица о подизању компетентности оцењивача

Међународне активности

У организацији IAF (International Accreditation Forum) и уз сарадњу са организацијом Professional Testing Inc. из Орланда, Флорида, у периоду 26 - 29. јануара 2010. године у Мексико Ситију одржана је радионица под називом Job-Task Analysis Meeting. 

Радионица је организована у просторијама мексичког акредитационог тела, Entidad Mexicana Nacionales e Internacionales (EMA).

Professional Testing Inc. пружа услуге оцењивања, процене и сертификације особља. Организација обезбеђује ефикасну, ваљану, тачну и поуздану оцену услуга, помажући индустрији, професионалним удружењима и агенцијама за сертификацију/лиценцирање особа да обезбеди компетентну радну снагу и учини њихове процене особља одрживим и поузданим.

Радионицу је водила Cynthia D.Woodley, доктор психометрије, особа која спроводи методе науке мерења менталних способности и процеса.  Термин психометрија се односи на мерење психолошких атрибута појединца, укључујући знања, вештине и професионалне способности, које он мора поседовати за одређени посао или занимање.

Током радионице анализиране су дужности оцењивача, особе која обавља оцењивање за акредитационо тело према стандардима за акредитацију и нормативним документима кроз преглед документације и обављање оцењивања на лицу места и/или осведочење у послове оцењивања усаглашености које спроводи тело за оцењивање усаглашености.

Основни задаци у оквиру дефинисаних дужности оцењивача идентификовани су кроз активности планирања оцењивања, прегледа документације, спровођење оцењивања на лицу места (на локацији тела за оцењивање усаглашености и на местима где оно спроводи послове оцењивања усаглашености), извештавања и осталих активности након оцењивања. За сваки од задатака јасно су дефинисана знања, вештине и способности оцењивача, као и референтна документа која оцењивач мора знати и која су му неопходна за спровођење сваког од задатака.

На крају радионице формиран је документ под називом „Accreditation Body Assessor (General Competencies)” који ће кроз дефинисану процедуру IAF-а бити верификован на одговарајући начин.

Акредитационо тело Србије ће овај документ искористити као део програма обуке оцењивача и техничких експерата у току 2010. године.
На овој радионици је, поред представника из Србије, учествовало 24 представника акредитационих тела из различитих делова света (Велика Британија, Холандија, Костарика, Тунис, Мексико, Филипини, Кина, Јужна Кореја, Јужна Африка, Шпанија, Сједињене Aмеричке Државе, Италија, Швајцарска и Јапан), као и представници SGS-а, ANSI-а  (American National Standards Institute) и A2LA (American Association of Laboratory Accreditation).