Навигација

Шеснаеста седница Комитета за комуникације и публикације ЕА

Међународне активности

Шеснаеста седница Комитета за комуникације и публикације (CPC) Европске кооперативе за акредитацију (ЕА) одржана је од 30. септембра до 1. октобра на Бледу, Словенија у организацији Словенске акредитације (SA).

Током састанка одржане су 4 радне групе и то: за припрему предлога обновљеног издања Newsletter, ревизију документа EA-1/08, израду студије корпоративног идентитета, ажурирање веб странице ЕА и имплементирање on-line форума за унапређење комуникације међу акредитационим телима и израду базе за размену информација и знања о ЕУ директивама.

Како је на прошлом састанку комитета договорено настављено је на ревизији документа EA-1/08: Земље потписнице мултилатералних и билатералних споразума са ЕА, са циљем израде документa, који би имао информативни карактер, и како би регулаторни органи и заинтересоване схватиле колики је значај мултилатералног споразума (EA MLA).
 
На препоруку Пројектне групе 2 оформљена је радна група како би израдила базу за размену информација и знања о ЕУ директивама. Циљ ове радне групе је да створи инфраструктуру за комуникацију како би чланице ЕА имале приступ свим важним подацима везаним за захтеве за сваку директиву и то на начин који би био једноставан за употребу. Узимајући у обзир све директиве радна група је покушала да да одговор на питање као учинити доступним свим акредитационим телима информације које се тичу директива или других прописа.

Радна група је предложила стварање мреже у циљу прикупљања и објављивања листе хиперлинкова ка веб страницама где је могуће пронаћи одговарајућа документа, уз могућност едитовања постављене мреже од стране одређених модератора за сваку директиву посебно.

Иста радна група разрадила је идеју о коришћењу on-line форума за унапређење комуникације међу акредитационим телима као и телима ЕА, првенствено у оквиру CPC комитета за време пробног периода у коме би се дефинисале теме, модератори, правила и остали технички захтеви. Предложено је да на следећем састанку комитета радна група поднесе извештај о оствареном напретку са анализом постигнутог искуства и оценом сврсисходности самог пројекта.

Такође је договорено је да радна група сачини студију корпоративног идентитета ЕА коју ће затим разрадити професионални дизајнер.
Предлог је да се newsletter издаје два пута годишње, а да прво издање буде припремљено до краја године и то у електронском облику, постављено на сајту ЕА, који ће посетиоци сајта моћи да преузимају или штампају. Национална акредитациона тела би обезбеђивала кратке вести, а сам newsletter би служио да се олакша комуникација са заинтересованим странама. Предложено је да се упути предлог извршном комитету ЕА, да одлучи о поновном покретању  newsletter-а.

Што се тиче усвајања Програма рада за 2010-2011 и буџета за 2010. годину, договорено је да  се нацрт програма до краја године пошаље на коментарисање члановима комитета.

Такође, договорено је да се предлог радне групе за ревизију документа ЕА-2/12 Процедура за доношење ЕА докумената и усвајање ILAC/IAF докумената (будући 1/14) заврши до краја године и упути на коментарисање, а почетком године и на усвајање од стране CPC комитета, а затим у даљу процедуру.

У раду комитета је испред АТС-а учествовала Јасна Стојановић.