Навигација

Обука за техничке оцењиваче

Семинари

У просторијама АТС-а од 09. до 13. новембра одржава се обука за техничке оцењиваче за лабораторије за испитивање и контролне организације, а у складу са процедуром АТС-а "Обука за оцењиваче, информативни семинар за техничке експерте АТС-а и обука запослених у АТС-у".

Уводно излагање на тему "Стандарди и законска регулатива у области акредитације и оцењивања усаглашености, споразуми и аранжмани АТ" одржао је др Дејан Крњаић, директор АТС-а, којим је кандидате упознао са прописима из области акредитације и оцењивања усаглашености, Европским заједничким тржиштем и оцењивањем усаглашености.

Првог дана обуке полазницима је стандард SRPS ISO/IEC 17011:2007 Оцењивање усаглашености – Општи захтеви за акредитациона тела која акредитују тела за оцењивање усаглашености, као и правила и критеријуме акредитације представила мр Наталија Јовичић Зарић, заменик директора АТС-а и руководилац семинара.
 
Током пет дана трајања обуке за техничке оцењиваче за лабораторије за испитивање и контролне организације кандидати ће се упознати са садржајем и практичном применом стандарда SRPS ISO/IEC 17025, односно SRPS ISO/IEC 17020, планирањем, организовањем и извођењем оцењивања у складу за захтевима одговарајућих стандарда, идентификовањем, класификовањем и извештавањем о неусаглашеностима, аспектима оцењивања и познавањем правила и процедура у поступку оцењивања.

Обука се спроводи кроз предавања, вежбе и интерактиван рад у групама (решавање замишљених ситуација оцењивања, дискусију, утврђивање и извештавање о неусаглашености и сл.) кроз праћење рада кандидата и завршни тест. Обуком су полазницима представљени документи АТС-а која се односе на акредитацију, као и сам поступак и критеријуми, као и методе и технике оцењивања.

Предавачи на обуци су: др Дејан Крњаић, директор АТС-а, мр Вида Живковић, директор Дирекција за мере и драгоцене метале, мр Наталија Јовичић Зарић, заменик директора АТС-а, Љубица Живанић, шеф одсек за сертификацију и Љиљана Маркићевић, шеф одсека за лабораторије, а обуци су присуствовале и полазнице из акредитационих тела Македоније (ИАРМ) и Црне Горе (АТЦГ). Током обуке, полазници ће бити у прилици да од предавача,  добију обиље информација, тумачења захтева стандарда, савета и инструкција које се односе на организационе аспекте, као и на само спровођење оцењивања.


др Дејан Крњаић

мр Наталија Јовичић Зарић

Атмосфера са предавања